Vanhuspalvelujen asiakkaille vaikutusvaltaa muutoksiin

,

Monissa kunnissa tapahtuneet vanhusten pakkosiirrot ja –muutot ja kieltäytyminen maksusitoumuksista, joiden myötä vanhus voisi asua mahdollisimman lähellä omaisiaan osoittavat, että on löydettävä konkreettiset keinot lisätä vanhusten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Vanhusten tiedonsaanti palveluista turvattava

Meneillään oleviin palvelutuotannon rakennemuutoksiin sisältyy yhä useampien palveluiden siirtyminen verkkoon ja kuntalaisten omaehtoisen toimijuuden ja aloitteellisuuden tarve.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnanhallitus selvittää toimenpiteitä, joilla vanhusten oikeuksien ja kunnollisen hoivan toteutumista voidaan edistää mm. lisäämällä heidän tiedonsaantiaan saatavissa olevista palveluista ja avusta.

Koska ikäihmisten määrä tulee kasvamaan entisestään, on tärkeätä varautua tulevaisuuden haasteisiin varmistamalla esimerkiksi lähipalveluna toimiva palvelupiste vanhuksille, jotka eivät selviä sähköisestä itsepalvelusta.

Esitämme myös, että X kuntaan perustetaan tietotekniikan neuvontapiste, josta vanhukset ja muutkin kuntalaiset voisivat saada apua digiboksien ja muiden koneiden käytön suhteen.

Valtuustoaloite: Eläimet hyvinvointia edistämään

,

Eläinavusteisessa työssä työntekijällä on ammatillinen koulutus, ja
eläimen rooli on kasvatuksellinen tai kuntouttava. Tästä esimerkkeinä
ovat mm. perusopetuksessa käytetyt lukukoirat ja hevoset
perhesosiaalisessa työssä.

On havaittu, että niin vangit, lapset, nuoret kuin vanhukset voivat
saada hyvinvointiaan lisäävää ja vastuuta kasvattavaa tukea
lemmikeistä, jotka vastaavat läheisyyden ja hellyyden sekä huolenpidon
tarpeisiin.

Esitämme, että selvitettäisiin miten tällaista tuki- ja hoivamuotoa
voitaisiin hyödyntää ja mitkä tahot voisivat toimia yhteistyössä
kaupungin kanssa. Varsinkin väkivaltaa kokeneet henkilöt (varsinkin
lapset ja nuoret) hyötyvät suuresti, jos he löytävät pyyteettömän,
uskollisen lemmikkiystävän tuekseen. Lemmikit voisivat joko vierailla
palvelutiloissa, laitoksissa ja kuntoutuspaikoissa, tai ne
mahdollisesti voisivat asua siellä, tiloissa, joissa huomioitaisiin
mahdolliset allergia-ongelmat.

Lemmikit olisivat erityisen tarpeen sellaisille kuntalaisille esim.
laitoksissa, joilla on ollut esimerkiksi koiria tai kissoja. Tällä
toiminnalla voitaisiin toisaalta edistää eläinten hyvinvointia mm.
ihmisen ja lemmikin välisen hyvän vuorovaikutuksen kautta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä