Puolueen työryhmien kuntavaaliehdokkaille tuottamat tausta-aineistot

Täältä löydät Vasemmistoliiton työryhmien tuottamat tausta-aineistot kuntavaaliehdokkaille.

INHIMILLISTÄ PÄIHDETYÖTÄ KUNTIIN

Vasemmistoliiton päihdepoliittinen taustapaperi

Vasemmistoliitto haluaa tehdä päihdepolitiikkaa, joka vähentää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia haittoja. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään kohteluun ja ihmisarvoiseen elämään.

Tämän asiakirjan tarkoitus on tiivistää kuntien lakisääteiset velvollisuudet ja vasemmistoliiton keskeiset päihdepoliittiset kannat sekä toimia kuntapäättäjien ja ehdokkaiden tukena.

Asiakirja keskittyy kunnissa toteutettavaan päihdepolitiikkaan ja on osa myöhemmin julkaistavaa valtakunnallista päihdepoliittista ohjelmaa.

Tutustu myös kansanedustaja Anna Kontulan tiimin selvitykseen Tampereen päihdepalvelut päihderiippuvaisten silmin.

Linkki selvitykseen.

Mitä kuntavaaliehdokkaiden on hyvä tietää koulutuspolitiikasta?

Puolueen koulutuspoliitisen työryhmän taustapaperi kuntavaaliehdokkaille.

Koulutuksen järjestäminen on yksi kuntien merkittävimpiä julkisia tehtäviä, joka korostuu sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä maakuntatasolle.  Tämän paperin tarkoitus on vastata vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaiden tarpeeseen perehtyä kunnissa tehtäviin koulutuspoliittisiin kysymyksiin. Tavoitteena on, että tämän paperin luettuaan ehdokkailla on yleiskuva kunnallisesta  koulutuspolitiikasta. Alla käydään lyhyesti läpi kuntien vastuulle kuuluvat koulutusasteet   sekä se, millaisia poliittisia tavoitteita vasemmistolla niiden suhteen tällä hetkellä on.

Lataa taustapaperi pdf-tiedostona.

Mitä Vasemmiston kuntavaaliehdokkaiden on syytä tietää sosiaali- ja terveyspolitiikasta -taustapaperi

Vasemmistoliiton sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä on valmistellut ehdokkaiden käyttöön taustapaperin ajankohtaisista ja tärkeistä sosiaali- ja terveyspoliittista kysymyksistä. 
Paperissa käsiteltävät teemat:
  • Lapset, nuoret ja lapsiperheet
  • Työikäiset
  • Ikääntyneiden ja vanhusten hyvinvointi ja hoiva
  • Mielenterveys
  • Köyhyys ja syrjäytyminen
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
  • Palvelujärjestelmä, tässä esitellään asioita, jotka koskevat jokaista kuntalaista
  • Järjestöt sekä kansalais- ja vapaaehtoistoiminta

Lataa pdf-tiedostona.

Mitä kuntavaaliehdokkaan on hyvä tietää ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta?

Ympäristö- ja ilmastopolitiikka on erittäin laaja kokonaisuus. Se näkyy myös tämän taustapaperin sisällössä ja pituudessa. Tällä hetkellä se käsittelee ensin tiiviisti kuntien viherrakenteita ja luonnon virkistyskäyttöä. Tämän jälkeen paperi esittelee hieman laajemmin liikennepolitiikkaa kunnissa etenkin siitä näkökulmasta, mikä tyypillisesti on ollut vasemmistoliiton linja, ja mitkä ovat kunnan vaikuttamismahdollisuudet eri liikennemuotojen suhteen.

Lopuksi tämä paperi käsittelee jo varsin kattavasti energiapolitiikkaa, sen roolia kunnissa, kuntien energiapoliittista vaikuttamista sekä eri energiatuotantomuotojen hyötyjä ja haittoja. Paperia tullaan täydentämään vielä biodiversiteettia käsittelevällä osiolla sen valmistuessa.

Lataa paperi pdf-tiedostona tästä.

Taustapaperi oppivelvollisuuden laajentamisesta

Vaikka oppivelvollisuuden laajentaminen tapahtuu ennen tulevia kuntavaaleja, on ehdokkaiden hyvä valmistautua vastaamaan tähän liittyviin kysymyksiin.

Ministeriössä työskentelevät erityisavustajat ovat valmistelleet tätä varten taustapaperin, jossa käydään läpi uudistuksen kustannuksia, tarkoitusta sekä tavoitteita.

Lataa paperi tästä.

Mitä kunnallisessa luottamustoimessa toimiminen tarkoittaa?

Ehdolle lähteäkseen ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan työ opettaa tekijäänsä. Kuntapolitiikassa on myös arvokasta saada erilaisia mielipiteitä, näkökulmia ja kokemuksia mukaan keskusteluun ja yhteiseen päätöksentekoon.

Usein kynnyksenä on kuitenkin epäselvyys siitä, mitä kaikkea kunnalliseen päätöksentekoon liittyy. Tämä lyhyt opas pyrkii vastaamaan yleisimpiin kunnalliseen luottamustoimeen liittyviin kysymyksiin.

Lataa opas pdf-tiedostona tästä