Silvia Modig

Nimi: Silvia Modig
Mihin tehtävään ehdolla: puoluehallituksen jäsen
Syntymävuosi: 1976
Koulutus/Ammatti: europarlamentaarikko, kaupunginvaltuutettu, toimittaja
Kotipaikka: Helsinki
Harrastukset: jalkapallo, kulttuuri eri muodoissa
Kotisivu: www.silviamodig.fi

Oma puheenvuoroni

Vasemmistoliitossa on tällä hetkellä todella hyvä meno, ja monia tärkeitä asioita on kehitetty. Viestintäämme tehdään aiempaan verrattuna aivan uudella otteella, ja muun muassa visuaalisen ilmeen uudistaminen onnistui hienosti. Eduskuntavaaleissa otimme vaalivoiton, eduskuntaryhmämme kasvoi, ja olemme tällä hetkellä hallituksessa, jonka ohjelmaan ja politiikkaan olemme pystyneet jättämään vahvan kädenjälkemme. Se, että emme äänestä tulevalla viikolla puoluekokouksessamme puheenjohtajasta, kertoo, etten ole ainoa, joka on tyytyväinen Li Anderssonin luotsaamaan suuntaan. Sekä Li että tulevat varapuheenjohtajat tarvitsevat työnsä tueksi sitoutuneen ja työtä pelkäämättömän puoluehallituksen. Seuraavalla puoluekokouskaudella on kehitettävä esimerkiksi keinoja jäsenistön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja varmistettava, että teemme vaalivoittoja myös tulevissa vaaleissa – myös eurovaaleissa.

Suurin syy siihen, miksi haluan uusia paikkani puoluehallituksessa liittyykin juuri Eurooppa-politiikkaan. Minä haluan, että seuraavissa eurovaaleissa taistelemme aidosti yhden meppipaikan sijaan kahdesta. Se onnistuu vain, jos vasemmistoliitto on jatkossa Suomen paras Eurooppa-politiikan keskustelija. Se taas onnistuu vain, jos europarlamentaarikon ja puoluejohdon välillä on luonteva, säännöllinen ja aktiivinen keskusteluyhteys.

Ei riitä, että meppi kommentoi esiin nousevia poliittisia kysymyksiä yksin omasta poterostaan. Puoluejohdolla, puolueen jäsenillä ja luottamushenkilöillämme on oltava suora yhteys europarlamentin päätöksenteon ytimessä olevaan poliitikkoon. Tämä onnistuu näkemykseni mukaan parhaiten, jos meppi istuu puoluehallituksessa, jolloin Eurooppa-politiikan tilanteista ja kysymyksistä on mahdollista tehdä yhdessä syvällistä analyysiä. Jos meppi ei ole osa puoluehallitusta, riskinä on, että pestistä muotoutuu oma kotimaan politiikasta irrallinen satelliittinsa. Koska työni sijoittuu Brysseliin, vaatii kokouksiin osallistuminen minulta toisinaan etäyhteyttä.

Suomessa ja Euroopassa politiikan kysymykset liikkuvat eri rytmissä. Puoluehallituksen jäsenyys mahdollistaa mepille sen, että hän on kartalla puolueen toiminnasta ja politiikasta ja toisaalta, että puolue on mahdollisimman hyvin kartalla EU-asioista. Koska vasemmistoliitolla on vain yksi europarlamentaarikko, on minun kyettävä edustamaan koko laajaa äänestäjäkuntaamme.

Uskon, että puoluehallituksen jäsenenä minulla olisi parhaat mahdollisuudet kuulla kaikkia tärkeitä ääniä ympäri Suomea. Siihen olen valmis, halukas ja sitoutunut, ja siksi olen puoluekokouksen niin halutessa käytettävissä puoluehallituksen jäseneksi myös tulevalla kaudella.

Antero Eerola

Antero Eerola

Mihin tehtävään ehdolla: Olen ehdolla Vasemmistoliiton puoluehallitukseen.
Nimi: Antero Eerola
Syntymävuosi: 1974
Koulutus/Ammatti: Toimittaja
Kotipaikka: Vantaa
Harrastukset: Turvallisuuspolitiikka, entisen Neuvostoliiton maat ja kulttuurit, eurooppalaiset suurkaupungit
Kotisivu: facebook.com/anteroeerola

Oma puheenvuoroni:

Haluan tuoda Vasemmistoliiton puoluehallitukseen piirien ja kenttäaktiivien äänen. Melkein kymmenen vuotta Uudenmaan piirin johtohommissa ja seitsemän vuotta Vantaan valtuustossa antavat tähän vahvan pohjan. Puolueen lisääntyneiden resurssien pitää näkyä siellä, missä vaalivoitto on tehty eli piireissä.

Vasemmistoliitto on nyt oikeassa porukassa punavihreässä kansanrintamahallituksessa. Toteutamme lupaustamme muuttaa Suomen suuntaa porvarihallituksen jälkeen.

Vasemmistoliiton politiikka ei voi kuitenkaan olla sama kuin hallitusohjelma. Vasemmistolla pitää olla omia aloitteita, avauksia ja teemoja myös hallituksessa.

Rinteen hallitus on upottamassa 10 miljardia euroja Suomen turvallisuuden kannalta kyseenalaisiin hävittäjähankintoihin. Puolustusmenojen jättimäinen kasvu on asia, joka Vasemmistoliiton pitää vihdoin nostaa keskusteluun.

Työ turvallisuuspolitiikan parissa ja kokemukset maailman konfliktialueilta ovat tehneet minusta vakaumuksellisen rauhan asian kannattajan. Tämän kokemuksen ja näkemyksen haluan tuoda myös Vasemmistoliiton käyttöön.

Anni Järvinen

Mihin tehtävään ehdolla: Puoluehallitus
Nimi: Anni Järvinen
Syntymävuosi: 1982
Koulutus/Ammatti: medianomi (AMK), filosofian maisteri (pääaine: venäjän kieli ja kulttuuri), järjestäjä ammattiliitto JHL:ssa
Kotipaikka: Joensuu
Harrastukset: kasvimaan hoito, matkustelu, pyöräily, emalikorujen teko, hiihto ja kulttuuri eri muodoissa
Kotisivu: www.annijarvinen.net

Punavihreä feministi ja ay-nainen Vasemmistoliiton puoluehallitukseen

Olen ehdolla puoluehallitukseen, koska haluan antaa oman panokseni Vasemmistoliiton poliittiseen sisältötyöhön ja järjestölliseen kehittämiseen.

Miten puoluetta täytyy kehittää?

  1. Vasemmistoliiton on tuettava erityisesti niitä alueita, jossa ei ole tällä hetkellä aktiivista toimintaa. On panostettava jäsenhankintaan ja tuettava paikallistoimintaa siten, että jokaiselle löytyy puolueesta mielekästä tekemistä.
  2. Puolueen on tarjottava nykyistä parempia yhteydenpitokanavia kunnallisille luottamushenkilöille. On luotava aktiivisten vasemmistolaisten kuntapoliitiikkojen verkosto, jossa on tarvittaessa mahdollisuus tavata toisiaan ja saada vertaistukea.
  3. Vasemmistoliiton on oltava se puolue, joka puolustaa työntekijöitä ja laittaa työehtoshoppailun kuriin. Vasemmistoliiton on lisättävä yhteistyötä ammattiliittojen kanssa.
  4. Vasemmistoliiton on tehtävä johdonmukaista feminististä politiikkaa valtakunnallisesti ja paikallistasolla. Erityisesti väkivaltaa kohdanneiden ihmisten palveluihin on varattava riittävät resurssit ja Suomeen tulee luoda koko maan kattava turvakotiverkosto.
  5. Vasemmistoliiton on terävöitettävä aluepoliittisia linjauksiaan. Uuden, vasemmistolaisen aluepolitiikan keskiössä tulee olla vastaaminen muuttoliikkeeseen.

Kuka Anni?

Olen 36-vuotias joensuulainen neljännen kauden kaupunginvaltuutettu ja työläisperheen tytär. Liityin Vasemmistonuoriin vuonna 1999 ja olen toiminut vasemmistolaisessa liikkeessä eri tehtävissä aika tarkalleen 20 vuotta. Minulla on vahva järjestötausta sekä luottamustoimien että työtehtävien kautta.

Olen ollut aktiivinen Vasemmistonuorissa, Vasemmistonaisissa, puolueessa ja monissa järjestöissä.

Olen toiminut Joensuun kaupunginvaltuutettuna 14 vuotta ja kuntapoliittinen vaikuttaminen on pitänyt sisällään lukuisia luottamustoimia eri lautakunnissa, jaostoissa ja työryhmissä. Tällä hetkellä olen Vasemmistoliiton ainoa edustaja kaupunginhallituksessa sekä sen alaisessa omistajaohjausjaostossa.

Puolueessa olen toiminut monissa eri tehtävissä, esimerkiksi paikallisosastossa, piirihallituksessa ja useamman vuoden piirijärjestön puheenjohtajana. Tällä hetkellä olen Vasemmistoliiton

Joensuun kunnallisjärjestön puheenjohtaja ja puoluevaltuuston jäsen. Vasemmistonaisten hallituksessa, Valtikassa olen toiminut neljä vuotta ja olen tällä hetkellä Vasemmistonaisten varapuheenjohtaja.

Minulla on aikaa, tahtoa ja energiaa työskennellä puoluehallituksessa, jos puoluekokous minut tehtävään valitsee.

Justus Mollberg

Mihin tehtävään ehdolla: Puoluehallitus, puoluevaltuusto
Nimi: Justus Mollberg
Syntymävuosi:
1991
Koulutus/Ammatti: Opiskelija
Kotipaikka: Helsinki
Harrastukset: Sävellys, musiikki, pianon soitto
Kotisivu: https://musescore.com/user/30079475

Oma puheenvuoroni

Olen 28-vuotias Helsingissä syntynyt ja kasvanut kolmevuotiaan lapsen isä. Opiskelen teologiaa ja uskonnontutkimusta Helsingin yliopistossa. Tärkein harrastukseni on säveltäminen, mitä myös opiskelen Helsingin työväenopistossa. Työuraa olen tehnyt vuosina 2012-2019 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä eri tehtävissä työskennellen muun muassa kuuden kansanedustajamme avustajana. Puolueen työtä ja päätöksentekoa vuosia hyvin läheltä seuranneena sekä työkokemukseni ansiosta pystyisin mielestäni tuomaan rakentavia näkökulmia puoluehallituksen työskentelyyn ja keskusteluun.

Mielestäni puoluehallituksen tärkein tehtävä tulevalla kaudella on puolueen hallitustyöskentelyn tukeminen. Puoluehallituksen tulee tehdä töitä, jotta Vasemmistoliiton hyviä tavoitteita köyhien aseman parantamiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi saadaan näkyvästi läpi valtakunnanpolitiikassa aivan jokaisessa sellaisessa paikassa ja tilanteessa, jossa Vasemmistoliitto on mukana niistä neuvottelemassa. Jättämällä näkyvän kädenjäljen hallituksen päätöksentekoon sekä parantaessamme ihmisten arkea ansaitsemme ihmisten luottamuksen puolellemme myös tulevissa vaaleissa.

Ilpo Haaja

Tehtävä johon olen ehdolla: Olen ehdolla puoluehallitukseen
Nimi: Ilpo Haaja
Syntymävuosi: 1958
Koulutus/ammatti: keskikoulu/levyseppä, iv-asentaja
Kotipaikka: Helsinki
Harrastukset: lukeminen, politikointi, ay-aktivismi, koskikalastus, penkkiurheilu
Kotisivu tai blogi: https://www.facebook.com/IlpoHaajaVaikuttaja/

Oma puheenvuoroni

Olen toisen polven luottamusmies, pitkäaikainen päätoiminen pääluottamusmies Helsingin telakalta. Tällä hetkellä olen puolueen hallituksen varajäsen. Olen osallistunut aktiivisesti hallituksen kokouksiin ja toimintaan. Paikallistasolla olen Helsingin vasemmiston piirihallituksen jäsen. Olen ollut myös sen puheenjohtajistossa. Olen Länsi-Helsingin vasemmmiston puheenjohtaja.

Kunnallinen luottamustoimi tällä hetkellä: Helsingin Sataman hallituksen jäsen, sitä ennen mm. lautakunnissa, säätiöissä, Helsingin vammaisneuvoston puheenjohtajana jne. Näiden lisäksi olen toiminut lukuisissa sitoutumattomissa ryhmissä kansalaisaktivistina.

Ay-puolella paljon toimia: Metalliliiton valtuuston jäsenenä pitkään, nykyisen Teollisuusliiton valtuuston varajäsen, ammattiosastoni hallituksen jäsen ja sen sihteeri. Olen saanut erilaisia koulutuksia ammattiyhdistyksissä ja politiikankin puolella kokopäiväisesti yhteensä yli vuoden ajan. Ay-koulutusta kotimaassa ja pohjoismaissa. ”Venepakolainen” länsinaapurista vuonna 1980.

Entinen urheilija: fudis, mäkihyppy, lätkä jne.. Nopeaksi aikanaan haukuttu, siksi raskaasti kinttuihin potkittu. Nykyisin en salli porvarien kintuille rynnimistä, siksi puolueen hallitukseen tahtoni vie periksiantamattomasti.

Pia Lohikoski

Nimi: Pia Lohikoski
Mihin tehtävään ehdolla: puoluehallituksen jäseneksi
Syntymävuosi: 1977
Koulutus/Ammatti: valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja
Kotipaikka: Kerava
Harrastukset: työn ja perheen yhteensovittaminen, lukeminen, teatterissa käynti, ulkoilu, kasvihuoneen tuunaaminen
Kotisivu: www.pialohikoski.net

Oma puheenvuoroni:

Ensimmäisen kauden kansanedustaja aktivistitaustalla tarjolla puoluehallituksen jäseneksi. Eduskunnassa toimin valtiovarainvaliokunnan jäsenyyden lisäksi työ- ja elinkeinojaostossa, sivistys- ja tiedejaostossa sekä asunto- ja ympäristöjaostossa. Olen myös eduskunnan naisverkoston ja köyhyysverkoston jäsen.

Olen vaikuttanut Vasemmistoliiton puoluevaltuuston johdossa kolme kautta: ensin kuusi vuotta varapuheenjohtajana sekä viimeiset kolme ja puoli vuotta puheenjohtajana.

Aiemmilla kausilla olen ollut myös Vasemmistoliiton perhepoliittisen työryhmän puheenjohtaja sekä Asuntopoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Keravalla olen kolmannen kauden kaupunginvaltuutettu.

Olen tehnyt suurella ilolla ja innolla työtä Vasemmistoliiton kentän äänen esiin nostamisen puolesta puoluevaltuustossa, sekä kuluneella kaudella myös puolueen työvaliokunnassa. Kannatan puoluetehtävien kierrättämistä ja siksi teen puoluevaltuuston puheenjohtajistossa tilaa uusille voimille.

Koen edelleen intoa puolueen toiminnan ja politiikan kehittämiseen – tällä kertaa toisissa tehtävissä. Olen istunut puoluehallituksen pöydän ääressä puhe- ja läsnäolo-oikeudella lähes 10 vuotta, ja tällä kertaa olen ehdolla puoluehallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Mielestäni olemme viimeisten puoluekokouskausien aikana Vasemmistoliitossa terävöittäneet ohjelmiamme ja toimintatapojamme sekä uudistaneet ilmettämme modernin, raikkaan ja aktiivisen työväenpuolueen suuntaan, jolla tiellä on hyvä jatkaa, juuriamme unohtamatta. Jäsenlähtöisyydessä ja ruohonjuuritason aktivismissa sekä toiminnassa myös vaalien välillä meillä on parantamisen varaa ja näitä näkökulmia haluan edistää tulevalla puoluekokouskaudella.

Eila Tiainen

Nimi: Eila Tiainen
Mihin tehtävään ehdolla: puoluehallitukseen
Syntymävuosi: terve ikäni on presidentillinen
Koulutus/Ammatti: FM, vapaa toimittaja
Kotipaikka: Jyväskylä/Säynätsalo
Harrastukset: kulttuuri (Jyväskylän Talven vpj.), erityisesti kirjallisuus, metsissä samoilu ja uinti
vapaissa vesissä
Kotisivu tai blogi, jolle haluat linkin: facebook.com/EilaTiainenPolitiikassa

Oma puheenvuoroni

Olen toiminut ahkerasti nyt päättyvän puoluekokouskauden puoluehallituksessa, vaikka välillä on
ollut vaikea sovittaa aikatauluja matkan pääst,ä niin kuin varmaan monella muullakin.

Pidän tärkeänä, että jokaisesta piiristä on edustus, sillä se takaa asioiden monipuolisen käsittelyn. Asiat ja
toiminta kun saattavat olla hyvinkin erilaisia kuin vaikkapa Helsingin vinkkelistä tarkasteltuina. Haluan siis jatkaa työtäni puoluehallituksessa.

Olin mukana hallitusneuvotteluissa ja uskon, että siitä kokemuksesta ja tietämyksestä on hyötyä
alkavalla puoluekokouskaudella.

Olen mm. Jyväskylän kaupunginhallituksen 2. vpj., valtuutettu ja maakuntavaltuutettu.

Jussi Saramo

Nimi: Jussi Saramo
Mihin tehtävään ehdolla: 1. varapuheenjohtaja
Syntymävuosi: 1979
Koulutus/Ammatti: Datanomi/Toiminnanjohtaja
Kotipaikka: Vantaa
Harrastukset: Salibandytuomarointi, kuntapolitiikka
Kotisivu: www.saramo.net

Oma puheenvuoroni

Puheenjohtajien pitää tuntea puolueen aktiivit, kannattajat ja tavoitteet. Vastasin Vasemmistoliiton ohjelmatyöstä ja asiantuntijaverkostojen hyödyntämisestä poliittisena sihteerinä vuosina 2009-2016. Silloin sain kiertää koko maan useaan kertaan tavoiteohjelmien lähetekeskusteluissa ja muissa puolueen tilaisuuksissa. Välillä olin ministerin erityisavustajana, silloinkin vastuullani olivat yhteydet puolueen eri elimiin.

Ensimmäisen varapuheenjohtajan on mielestäni hyvä olla kansanedustaja. Etenkin nyt, kun puheenjohtajamme on ministeri, tarvitsee hän tavallista enemmän päivittäistä tukea työhönsä. Ensimmäisen varapuheenjohtajan pitää olla aina valmis paikkaamaan puheenjohtajaa myös julkisuudessa. Lin osaaminen ja valovoima on puheenjohtajien joukossa omaa luokkaansa, mutta mitä useampia kasvoja ja ääniä puolueella on julkisuudessa, sen parempi. Itse haluaisin erityisesti konkretisoida vasemmiston talouspolitiikkaa. Suomalaiset nimittäin tutkimuksissa kannattavat vasemmistolaista hyvinvointivaltiopolitiikkaa, mutta pitävät oikeiston talouspolitiikkaa uskottavampana. Oman vaihtoehtomme kertomisessa on siis vielä parannettavaa.

Vasemmistoliitto on uudistunut eniten puolueista tällä vuosituhannella. Kehittäminen on nähtävä jatkuvana työnä, ei yksittäisinä projekteina. Nyt kun puolueella, hallitus- ja eduskuntaryhmällä on kaikilla aiempaa paremmat resurssit, on panostettava sekä ulkoiseen että sisäiseen viestintään. Emme saa hyväksyä sitä kaikissa puolueissa tapahtunutta kehitystä, jossa valtaa ja valmistelua siirtyy puolue-elimiltä eduskuntaryhmille, vaan meidän on haettava tähän aikaan parhaiten sopivia keinoja pitää puolue elävänä ja merkityksellisenä kansanliikkeenä.

Outi Alanen

Nimi: Outi Alanen
Mihin tehtävään ehdolla: Puoluevaltuuston varajäseneksi ja puoluehallitukseen
Syntymävuosi:  1967
Koulutus/ammatti: teatteritaiteen ylioppilas/näyttelijä, lähihoitaja, ensihoitaja amk
Kotipaikka: Helsinki
Harrastukset: liikunta,ulkoilu, kirjallisuus, vapaaehtoinen työ
Kotisivu: www.outialanen.fi

Olen aktiivinen ja rohkea ihminen ja alun perin olen lähtenyt politiikkaan mukaan työpaikkakiusaamisen ja vallan väärinkäytöksen kokemuksien takia.

Olen perustanut vasemmistossa ryhmän jonka tarkoituksena on poistaa työpaikkakiusaaminen. Ryhmämme vastustaa myös kaikkea muutakin kiusaamista. Olen puuttunut aina kiusaamisiin sekä näyttelijänä että hoitajana aivan kuin politiikan sarallakin. Usein  puuttumisistani kiusaamisiin tai itseni puolustamiseen, olen menettänyt työpaikkoja mutta tyylini ei tule muuttumaan. Kiusaaminen pahimmillaan voi johtaa ihmisen itsemurhaan.

Mielenterveyden edistäminen on toinen intohimoni ja olen tehnyt monta aloitetta valtuustossa liittyen mielenterveyteen ja psykiatrian palveluihin.

Kolmantena voisin pelastuslautakunnan jäsenenä mainita turvallisuuden.

Kaveria ei jätetä tuleen makaamaan!

Mia Haglund

Nimi: Mia Haglund
Mihin tehtävään ehdolla: Puoluehallitus
Syntymävuosi: 1986
Koulutus/Ammatti: VTM, Pohjoismaisen vihreän vasemmiston pääsihteeri
Kotipaikka: Helsinki
Harrastukset: Kuuntelen paljon kulttuuria ja politiikka käsitteleviä podcasteja ja teen Omaa luokkaa -podcastia Taija Roihan kanssa, katson Netflixiä ja chillaan, kuulun ajatuksia herättävään lukupiiriin ja yritän käydä kerran viikossa uimassa. Harrastuksiksi voinee lukea myös Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunkiympäristölautakunnan kokouksiin osallistuminen.
Kotisivu tai blogi: https://miahaglund.fi/ ja https://www.radiohelsinki.fi/ohjelma/omaa-luokkaa/

Seuraavan kolmen vuoden ajan vasemmiston on kirkastettava visiotaan tulevaisuudesta ja nostettava kannattajamäärää. Poliittisen horisontin on osoitettava kohti tulevaa unohtamatta historiaa ja kannatusta on laajennettava olemalla ajan hermolla.

Puolueen on kyettävä näyttämään, minkälainen on tulevaisuuden Suomi, samalla kun viestimme saavutuksistamme hallituksessa. Jotta voimme uusia vaalivoittomme ja kasvattaa kannattajakuntaa, meillä on oltava vastauksia ilmastonmuutoksen ja globaalin kapitalismin asettamiin haasteisiin. On osoitettava, miten elämä maapallolla jatkuu vielä monta sukupolvea eteenpäin ja miten samalla voimme lisätä ihmisten määräysvaltaa omasta elämästä. Meidän on kavennettava maaseudun ja kaupunkien välistä kuilua, päästävä kulttuurisodista eteenpäin ja yhtenäistettävä ihmiset identiteeteistä ja lähtökohdista riippumatta.