Vanhuspalvelujen asiakkaille vaikutusvaltaa muutoksiin

,

Monissa kunnissa tapahtuneet vanhusten pakkosiirrot ja –muutot ja kieltäytyminen maksusitoumuksista, joiden myötä vanhus voisi asua mahdollisimman lähellä omaisiaan osoittavat, että on löydettävä konkreettiset keinot lisätä vanhusten mahdollisuuksia vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Vanhusten tiedonsaanti palveluista turvattava

Meneillään oleviin palvelutuotannon rakennemuutoksiin sisältyy yhä useampien palveluiden siirtyminen verkkoon ja kuntalaisten omaehtoisen toimijuuden ja aloitteellisuuden tarve.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kunnanhallitus selvittää toimenpiteitä, joilla vanhusten oikeuksien ja kunnollisen hoivan toteutumista voidaan edistää mm. lisäämällä heidän tiedonsaantiaan saatavissa olevista palveluista ja avusta.

Koska ikäihmisten määrä tulee kasvamaan entisestään, on tärkeätä varautua tulevaisuuden haasteisiin varmistamalla esimerkiksi lähipalveluna toimiva palvelupiste vanhuksille, jotka eivät selviä sähköisestä itsepalvelusta.

Esitämme myös, että X kuntaan perustetaan tietotekniikan neuvontapiste, josta vanhukset ja muutkin kuntalaiset voisivat saada apua digiboksien ja muiden koneiden käytön suhteen.