Järjestöjen sitoumukset

Tältä sivulta löytyy eri järjestöjen tuottamia vetoomuksia ehdokkaille.

Me Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ryn sitoumus

Karjalaisten asema Suomessa on todella huono, eivätkä karjalaisten kielelliset ja kulttuuriset oikeudet toteudu millään tapaa.

Vuosikymmenien assimilaatiopolitiikka on tehnyt karjalan kielestä äärimmäisen uhanalaisen ja jättänyt useampaan sukupolveen karjalaisille valtavan jäljen. Laillisen aseman ja tuen puute aiheuttaa edelleenkin pahoinvointia ja osattomuuden kokemuksia uusille karjalaissukupolville.

Karjalan kieli on uhanalainen ja vaarassa kadota kokonaan, jos määrätietoisia elvytystoimia ei tehdä.

Allekirjoittaneet ehdokkaat julkaistaan Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry:n somekanavissa. Allekirjoittamalla sitoomuksen suostut nimesi julkaisuun. Allekirjoita 21.3. mennessä.

Setan sateenkaarikansanedustaja vetoomus

Kampanjoimme kevään eduskuntavaaleissa yhdenvertaisten oikeuksien, itsemääräämisoikeuden ja sateenkaari-ihmisten hyvinvoinnin puolesta. Kutsumme vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokkaita sitoutumaan #sateenkaarikansanedustaja´na teille ja Setalle yhteisiin tavoitteisiin ja edistämään kampanjoidessaan sateenkaari-ihmisten oikeuksia laajemminkin.

Setan kärkitavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan ovat: 

 1. Sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma
 2. Ikärajan laskeminen translaista
 3. Intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen
 4. Kolmas virallinen sukupuolivaihtoehto
 5. Perheellistymisen esteiden purkaminen mm. laillistamalla sijaissynnytys
 6. Eheyttämistoimien kieltäminen

Ehdokkaat voivat sitoutua sateenkaarikansanedustajiksi NYT. #Sateenkaarikansanedustaja-kampanjamme materiaalit ja sitoumuslomake on täällä: https://seta.fi/sateenkaarikansanedustajaksi/

Tieteentekijöiden vaalitavoitteet tieteen ja korkeakoulutuksen puolesta!

Tieteentekijöiden eduskuntavaalitavoitteet 2023 tähtäävät tieteen ja korkeakoulutuksen riittäviin resursseihin, tieteen autonomiaan, reiluun työelämään ja kansainvälisyyden huomioimiseen päätöksenteossa.

Jos haluat edistää tavoitteiden saavuttamista, osoita se allekirjoituksellasi! Voit jakaa allekirjoituksesi sosiaalisessa mediassa ja pyytää seuraajiasikin allekirjoittamaan. Näin saamme yhdessä edistettyä vaalitavoitteita tieteen ja korkeakoulutuksen puolesta.

Suomen kirjastoseuran Kirjasto kannattaa -vetoomus

Sitoudu kirjastolain tavoitteisiin

Kirjastolain tavoitteena on edistää:

 1. Väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin.
 2. Tiedon saatavuutta ja käyttöä.
 3. Lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa.
 4. Mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen.
 5. Aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Lain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.

Oikeudenmukainen siirtymä nyt – kampanja

Oikeudenmukainen siirtymä nyt! -kampanja esittelee oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet, jotka on laadittu yhteistyössä ay-liikkeen, ihmisoikeus-, ympäristö-, kehitys-, ja sosiaalialan järjestöjen, kirkon sekä maataloustuottajien kanssa. Periaatteet on allekirjoittanut yli 60 suomalaista järjestöä.

Kampanja kannustaa kansanedustajaehdokkaita sitoutumaan periaatteisiin sekä kertomaan, miten he aikovat valituksi tullessaan varmistaa oikeudenmukaisen siirtymän. Kampanjan koordinoinnista vastaa yritysvastuujärjestö Finnwatch.

Oletko #liikuntaehdokas?

Liikunta- ja urheiluyhteisö on käynnistänyt Liikuntaehdokas-kampanjan!

Suomen Olympiakomitea haastaa eduskuntavaaliehdokkaat edistämään liikuntaa ja urheilua. Liikunta- ja urheiluyhteisö on julkaissut Liikettä Suomeen -manifestin, johon on koottu liikunnan ja urheilun edistämisen tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle. Manifesti on liitteenä ja voit tutustua siihen myös täältä.

Etsimme nyt liikuntamyönteisiä eduskuntavaaliehdokkaita ja kannustamme ehdokkaita allekirjoittamaan manifestin tavoitteet.

Voit allekirjoittaa liikunnan ja urheilun manifestin tällä lomakkeella 21.3. asti: https://www.lyyti.in/liikuntaehdokas

Kun ilmoittaudut mukaan, julkistamme tietosi (nimi, kotikunta, puolue ja vaalipiiri sekä valinnaisena kuva, nettiosoite ja liikuntaan liittyvä vaalilupaus) Liikuntaehdokas-listassa Olympiakomitean verkkosivuilla. Vaalilupauksella voit täsmentää tai täydentää sinulle tärkeitä manifestin näkökulmia ja esittää konkreettisia keinoja, joita eduskunnassa haluaisit edistää.

Reserviläisliiton tavoitteet

Reserviläisliitto julkisti tänään 21.2.2023 eduskunnan Kansalaisinfossa vaaliohjelmansa ja -tavoitteet tulevalle eduskuntakaudelle. Reserviläisliitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton koko kansan maanpuolustusjärjestö. Haluamme vaaliohjelmalla nostaa keskusteluun reserviläisyyteen ja ammunnan harrastamiseen liittyviä keskeisiä asioita ja huomioita tuleville päättäjille.

Vaadimme, että tulevaan hallitusohjelmaan on kirjattava seuraavat perusteet puolustuksen ylläpitämisen ja kehittämisen osalta:

 • Yleinen asevelvollisuus on säilytettävä, naiset on otettava mukaan kutsuntoihin
 • Reservin käytettävyyttä on kehittävä
 • Riittävä puolustusmäärärahataso on turvattava myös tulevaisuudessa
 • Huoltovarmuus on turvattava

Kansanedustajaehdokkailla on nyt mahdollisuus allekirjoittaa Reserviläisliiton vaaliohjelma, ja näin ollen sitoutua vaaliohjelmatavoitteisiin ja edistää niitä parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli tulevat valituiksi eduskuntaan. Julkaisemme liiton sivustolla Eduskuntavaalit 2023 -alasivun, johon listaamme kaikki sitoumuksensa tehneet ehdokkaat.

Ole lukiolaisten puolella

Voit osoittaa tukesi lukiolaisille täyttämällä Ehdokkaat lukiolaisten puolella -lomakkeen osoitteessa http://lukio.fi/lukiolaistenpuolella. Mainostamme kevään aikana ehdokasgalleriaa lukiolaisille, jolloin he voivat halutessaan käyttää sitä äänestyspäätöksensä tukena.

Mitä lukiolaisten puolella oleminen tarkoittaa?

Olen lukiolaisten puolella, eli…

 1. Haluan edistää nuorille parempia mielenterveyspalveluita ja huomioida nuorten hyvinvoinnin edistämisen kaikessa poliittisessa päätöksenteossa.
 2. Haluan edistää lukiolaisille parempia mahdollisuuksia saada erityisopetusta ja oppimisen tukea.
 3. Haluan edistää kestävää rahoitusta lukiokoulutukselle.

Ehdokkaat talvien puolesta -kampanja

Järjestäjä: Protect our winters Finland

Lupaus talvelle on lupaus tukea, kirittää sekä äänestää aidosti kunnianhimoisen ilmastopolitiikkan puolesta. Alla löydät kevään 2023 eduskuntavaaliehdokkaita, jotka ovat jo tehneet lupauksen talvelle. Kannustamme tutustumaan näiden ehdokkaiden sekä heidän puolueiden nettisivuihin ja lupauksiin huolella ennen äänestämistä.

Allekirjoittaessaan lupauksen talvelle ehdokkaat ovat lupautuneet:

1. Ottaa talvien suojelun huomioon kaikissa tilanteissa, joissa voin vaikuttaa
2. Pitää kiinni Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
3. Sitoutua COP15 sopimuksen tavoitteeseen luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä.
4. Olla mukana rakentamassa kestävämpää yhteiskuntaa, joka ei ole riippuvainen fossiilisista polttoaineista.