Inhimillistä päihdetyötä kuntiin

Vasemmistoliiton päihdepoliittinen taustapaperi

Vasemmistoliitto haluaa tehdä päihdepolitiikkaa, joka vähentää inhimillistä kärsimystä ja yhteiskunnallisia haittoja. Jokaisella ihmisellä on oikeus hyvään kohteluun ja ihmisarvoiseen elämään.

Tämän asiakirjan tarkoitus on tiivistää kuntien lakisääteiset velvollisuudet ja vasemmistoliiton keskeiset päihdepoliittiset kannat sekä toimia kuntapäättäjien ja ehdokkaiden tukena.

Asiakirja keskittyy kunnissa toteutettavaan päihdepolitiikkaan ja on osa myöhemmin julkaistavaa valtakunnallista päihdepoliittista ohjelmaa.

Tutustu myös kansanedustaja Anna Kontulan tiimin selvitykseen Tampereen päihdepalvelut päihderiippuvaisten silmin.

Linkki selvitykseen.

Köyhyys, tulonjako

Valtiotieteen tohtori Pentti Honkasen aineistoa keskusteluun köyhyydestä, tulonjaosta, työttömyydestä ja perusturvasta:

Tulonjako_ym_PH (pdf)

Tulonjako_ym_PH (pptx)

Kestävä kehitys

Ilmastokestävästi 2030-luvulle kansanedustaja Hanna Sarkkisen kokoama paketti

Liikennepaperi

Kolme kysymystä ja vastausta ilmastopolitiikasta

Keskustelunavaus Punavihreä tulevaisuus -asiakirjasta

Syksyllä 2018 helsinkiläinen puolueosasto Vasemmistolinkki kutsui koolle helsinkiläisten puolueosastojen jäseniä keskustelemaan puoluekokouksessa vuonna 2013 hyväksytystä Punavihreä tulevaisuus -asiakirjasta. Viiden kokoontumisen myötä tuloksena syntyi asiakirja Punavihreä tulevaisuus – vol 2., jossa tavoitteena oli tuoda asiakirja ajan tasalle. Keskusteluissa nousi esille erityisen tärkeinä pidettyjä asiakohtia, joita varsinaisessa puoluekokousasiakirjassa ei ollut käsitelty. Tässä versiossa on haluttu viedä keskustelua eteenpäin ja täydentää asiakirjaa. Asiakirja ei siis ole virallinen puolueen asiakirja, vaan jäsenten tuottama keskustelunavaus. Lue Vasemmistolinkin tuottama asiakirja osoitteesta http://www.vasemmistolinkki.fi/punavihrea-tulevaisuus/