Valtuustoaloitepankki

Valtuustoaloitepankkiin on kerätty eri kunnissa ja kaupungeissa tehtyjä valtuustoaloitteita ja -ponsia malleiksi kuntapolitiikkaan.

Jaetaan hyviä käytäntöjä! Toimita puoluetoimistolle aloitteita, kannanottoja, hyväksi havaittuja toimintaideoita ja muuta kuntatoiminnassa hyödyllistä materiaalia jaettavaksi sähköpostilla osoitteeseen antti.saarelainen(at)vasemmistoliitto.fi

 

Valtuustoaloite (kuntalaissa valtuutetun aloite) on kunnanvaltuutetun tekemä aloite, joka esitetään kunnanvaltuuston kokouksessa.

Valtuustoaloitteiden käsittelystä ei säädetä kuntalaissa. Sen sijaan kuntalaki edellyttää, että kunnan hallintosäännössä on päätettävä, miten valtuutettujen aloitteet on käsiteltävä. Kunta voi siis rajoittaa valtuutettujen aloiteoikeutta. Kuntalaisen aloiteoikeus perustuu vahvemmin kuntalakiin, mutta kuntalaisaloitteenkin käsittelystä säädetään kunnan hallintosäännössä.

Kuntaliiton julkaisemassa hallintosäännön mallipohjassa suositellaan, että valtuustoaloite lähetetään kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Asiasta voidaan käydä lähetekeskustelu valtuustossa. Kuntaliiton mallipohjassa myös esitetään, että kunnanhallituksen tulee vuosittain esittää luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole edellisen vuoden aikana käsitelty loppuun. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun
(Wikipedia)

 

Lahti: Valtuustoaloite Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan perustamiseksi
9.3.2020
Aloitteen tekijät: Elisa Lientola (Vas), Riina Puusaari (Vihr), Maria Mäkynen (Sdp), Jenna Koskelo (Kesk), Antti Holopainen (Vas), Ville Skinnari (Sdp), Jouni Kaikkonen (Vihr), Markku Karjula (Kesk)
Asiasanat: tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sote
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan tulee olla erillinen toimielin, jotta se voi toimenkuvansa mukaisesti tarkastella mahdollisimman objektiivisesti koko kaupunkiorganisaation toimintaa. Mallia toimikunnan työhön ja toimenkuvan laadintaan voi ottaa esimerkiksi Helsingin kaupungin Tasa-arvotoimikunnan ja Yhdenvertaisuustoimikunnan sekä Oulun kaupungin Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan toimenkuvista ja kokemuksista.

 

Lahti: Aloite kaupunkilaisten yhteisestä verstaasta
9.3.2020
Aloitteen tekijä: Lahden Vasemmiston valtuustoryhmä
Asiasanat: yhteisöllisyys, harrastusmahdollisuudet, vapaa-aika
Verstas, jossa voisi työskennellä ilman ohjausta omien projektien parissa tukisi kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, kohtaamisia, pienyrittäjyyttä, ja ympäristöarvoja arjen mittakaavassa. Avoin kaupunkilaisten oma verstas, joka mahdollistaisi tavaroiden korjaamisen ja materiaalien uusiokäytön edistäisi ruohonjuuritason kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Kaupungissa harvalla on paikkaa, jossa käyttää sirkkeliä tai oikotasohöylää, hitsaamisesta tai polttoleikkauksesta puhumattakaan.

 

Tampere: Aloite kulttuurilähetteestä
27.1.2020
Aloitteen tekijä: Tampereen Vasemmiston valtuustoryhmä
Asiasanat: sosiaali- ja terveyspalvelut, taide, sote
Tampereella kulttuurilähetteitä voidaan määrätä neuvoloissa pienlapsiperheille, joiden katsotaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä ja kulttuuriharrastuksesta. Kulttuurilähete edistää terveyttä. Sosiaali-ja terveyspalveluiden tulisi rohkeasti käyttää kulttuuria osana hoitoa samaan tapaan kuin liikuntalähetteitä.

 

Hämeenlinna: Kohti maksutonta, monipuolista ja laadukasta joukkoliikennettä
7.10.2019
Aloitteen tekijät: Hämeenlinnan Vasemmiston valtuustoryhmä
Asiasanat: joukkoliikenne, kestävä kehitys
Hyvin toimiva joukkoliikenne on myös julkisten ja yksityisten palvelujen ja työpaikkojen sijoittumisen ja saavuttamisen kannalta keskeistä. Joukkoliikenne luo edellytyksiä monipuoliselle kaupunkirakenteelle, elinvoimalle ja mitä moninaisimmille tapahtumille, toiminnoille ja yhteisöille. Moderni, maksuton ja kattava joukkoliikenne olisi merkittävä Hämeenlinnan vetovoimatekijä.

 

Joensuu: Joensuun sitouduttava puolittamaan ateriapalveluiden hiilijalanjälki vuoteen 2022 mennessä
30.9.2019
Aloitteen tekijät: Antti Saarelainen (vas.) & Oskari Korhonen (vihr.)
Asiasanat: ateriapalvelut, ilmastopolitiikka, ruoka, kestävä kehitys
Ruuantuotannon ympäristövaikutuksia voidaan vähentää nopeasti 20–30 prosenttia lisäämällä juuresten, marjojen, vihannesten, palkokasvien, hedelmien ja täysjyväviljatuotteiden osuutta ruokavaliossa. Punaisen lihan osuutta voidaan korvata myös kotimaisella järvikalalla.

 

Loimaa: Maksuton ehkäisy
9.12.2019
Aloitteen tekijät: Loimaan Vasemmiston valtuustoryhmä
Asiasanat: ehkäisy, nuoret, seksuaaliterveys, sote
Maksuttoman ehkäisyn on havaittu olevan kustannustehokas keino nuorten sukupuolitautitartuntojen ja raskauden keskeytysten ehkäisemiseksi. Raskauden keskeytys on naiselle sekä fyysisesti että psyykkisesti raskas prosessi joka myös aiheuttaa kustanuksia yhteiskunnalle.

 

Lahti: Aloite pistohuoneista
9.9.2019
Aloitteen tekijä: Lahden Vasemmiston valtuustoryhmä
Asiasanat: terveydenhuolto, päihdehuolto, sote
Terveydenhuoltohenkilöstön valvomissa pisteissä tavoitetaan hoitopalvelujen ulkopuolella olevia vaikeasti huumeriippuvaisia asiakkaita, jotka hoitamattomina levittävät mm tarttuvia tauteja ja ovat usein välittömässä hengenvaarassa riippuvuudesta johtuvan hallitsemattoman huumeiden käyttönsä takia.

 

Lahti: Aloite anonyymin rekrytointikäytännön aloittamisesta
9.9.2019
Aloitteen tekijät: Salla Palmi-Felin & Elisa Lientola
Asiasanat: rekrytointi, yhdenvertaisuus
Anonyymissa työnhakuprosessissa hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli. Henkilötietojen piilottamisesta vastaavat eri henkilöt kuin haastatteluun kutsuttavista ja valituista henkilöistä päättävät.

 

Kangasala: Kohti terveellisempää ja ympäristöystävällisempää Kangasalaa
7.10.2019
Aloitteen tekijä: Iikka Nikkinen
Asiasanat: ateriapalvelut, ilmastopolitiikka, ruoka, kestävä kehitys
Me valtuutetut esitämme Kangasalan kaupungin ateriapalvelujen lihan ja maitotuotteiden käytön puolittamista ja korvaamista kasvipohjaisilla vaihtoehdoilla vuoteen 2025 mennessä. Tämä tukisi kaupunkistrategian mukaisesti asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä laajemmin myös Kangasalan kaupungin vastuuta tehdä järkeviä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Tampere: Aloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle
15.1.2019
Aloitteen tekijä: Mikko Aaltonen
Asiasanat: köyhyys, sote
Tampereen kaupungin tulisikin koota kaupungin ja kaikkien muiden toimijoiden tuottamat palvelut oppaaseen, josta palvelut löytää helposti. Oppaasta voisi löytää palvelut, joita kulloinkin tarvitsee ja jotka sopivat tilanteeseen parhaiten. Köyhien tamperelaisten lisäksi opas auttaisi myös kaupungin ja järjestöjen toimijoita, jotka voisivat oppaasta helposti katsoa millaisia palveluita kukin tuottaa.

 

Lahti: Aloite maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille
8.10.2018
Aloitteen tekijä: Lahden Vasemmiston, Keskustan, Sosiaalidemokraattien ja Vihreiden valtuustoryhmät
Asiasanat: maksuton ehkäisy, seksuaaliterveys, sote
Maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja näkyy vähenevinä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina pitkällä aikavälillä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että hormonaalisella ehkäisyllä on munasarjasyövän, kohdun runko-osan syövän, suolistosyövän ja imusuonien syövän riskiä pienentävä vaikutus. Kustannuksia arvioitaessa tulisi huomioida myös sairauslomat, henkinen pahoinvointi ja muut em sairauksien ja toimenpiteiden jälkiseuraamukset.

 

Helsinki: Helsingistä on tehtävä kaupunki, jossa on maailman puhtain sisäilma
31.5.2018
Aloitteen tekijä: Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä
Asiasanat: sisäilma, koulut, kaupunkiympäristö
Helsingistä on tehtävä kaupunki, jossa on maailman puhtain sisäilma. Sen saavuttamiseksi kaupungille on luotava kunnianhimoinen sisäilmaohjelma sekä korjausavustusjärjestelmä, joilla poistetaan terveyshaittoja ja tuetaan terveytensä sisäilmaongelmien vuoksi menettäneitä. Näin vaatii Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä, joka jätti aiheesta keskiviikon kaupunginvaltuustossa ryhmäaloitteen.

 

Joensuu: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen nostettava kaupungin strategiseksi tavoitteeksi
26.8.2019
Aloitteen tekijä: Antti Saarelainen
Asiasanat: luonnon monimuotoisuus, kestävä kehitys, kaupunkirakenne
Kaupungin tulee ottaa huomioon monimuotoisuuden turvaaminen osana kaupunkiympäristön toimintaa perustamalla esimerkiksi kaupunkiniittyjä, käyttämällä kevyempiä toimenpiteitä lähiluonnon hoitamisessa, sekä huomioimalla niin kutsuttujen jättömaiden arvo niittyinä ja ketoina. Samalla luonnon monimuotoisuuden arvon tunnistaminen ja turvaaminen tulee ottaa huomioon myös hankinnoissa sekä koulutoimessa.

 

Helsinki: Aloite asunnottomien päihdenuorten palvelukeskuksesta
17.9.2018
Aloitteen tekijä: Suldaan Said Ahmed
Asiasanat: päihdepalvelut, asunnottomuus, nuoret, sote
Suomessa on tehty runsaasti hyvää työtä asunnottomuuden kitkemiseksi, ja se näkyy tilastoissa. Viime vuonna asunnottomuus on joko vähentynyt tai pysynyt samana – paitsi nuorten osalta. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n mukaan nuorten asunnottomuus on kasvanut 13 prosentilla. Minua tieto järkyttää, sillä uskon, että kaikki asunnottomat nuoret eivät edes näy tilastoissa, kun moni majoittuu ystävien ja tuttavien luona.

 

Helsinki: Aloite anonyymin rekrytoinnin ottamisesta käyttöön
30.5.2018
Aloitteen tekijä: Suldaan Said Ahmed
Asiasanat: rekrytointi, yhdenvertaisuus
Anonyymi rekrytointi on tehokas keino syrjinnän poistamiseen. Anonyymissä rekrytoinnissa sähköisistä työhakemuksista poistetaan esimerkiksi työnhakijan nimi, sukupuoli, syntymäpaikka ym. työhön liit-tymättömiä seikkoja. Tällä estetään rekrytoijan ennakkoasenteiden vaikuttaminen valintoihin työhake-musten läpikäynnin aikana. Ja näin varmistetaan kaikkien ihmisten mahdollisuus tulla kutsutuksi työ-haastatteluun ja rekrytoiduksi.

 

Turku: Toimenpideohjelma seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi
29.1.2018
Aloitteen tekijä: Anna Mäkipää & Mervi Uusitalo
Asiasanat: seksuaalinen häirintä, feminismi, tasa-arvo
Esitämme, että Turun kaupunki laatii toimenpideohjelman seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun kitkemiseksi. Kaupunkiin tarvitaan selkeitä toimintaohjeita ja käytännön toimenpiteitä, jotta häirintä ja epäasiallinen käytös saadaan esiin ja siihen voidaan puuttua. Esimerkiksi työpaikoille nimetyt häirintäyhdyshenkilöt voivat osaltaan parantaa tilannetta.

 

Loimaa: Valtuustoaloite kaatumistapaturmien ehkäisystä
5.3.2018
Aloitteen tekijä: Loimaan Vasemmiston valtuustoryhmä
Asiasanat: arjen turvallisuus, kaatuminen, ikäihmiset, tapaturmat, sote
Tapaturmat myös kasvattavat kuntalaisten palvelujen tarvetta. Esimerkiksi itsenäisesti kodin ulkopuolella liikkuneista lonkkamurtuman saaneista vain puolet saavuttaa hoidolla ja kuntoutuksella murtumaa edeltäneen toimintakyvyn. Tämän perusteella vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii Loimaan kaupungilta toimia kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi laaja-alaisesti eri kohderyhmissä THL:n suositusten mukaisesti. 

 

Hattula: Valtuustoaloite omaishoitajien liikuntakorteista
7.3.2017
Aloitteen tekijä: Hanna Jokinen
Asiasanat: omaishoito, sote, liikuntapolitiikka
Hämeenlinnan kaupunki on tarjonnut vuodesta 2015 alkaen omaishoitajan liikuntakortin kaikille niille, joiden omaishoidettava on ikäihminen (yli 65 –vuotias). Liikuntakorttia on voinut käyttää kaupungin uimahalleissa ja uimahallien yhteydessä olevilla kuntosaleilla. Omaishoitajilta ei peritä maksua kortista. Edellytyksenä liikuntakortin myöntämiselle on, että omaishoitaja sitoutuu käyttämään korttia.

 

Turku: Aloite sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi hyvinvointitoimialan palveluissa
31.5.2016
Aloitteen tekijä: Anna Mäkipää
Asiasanat: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt, feminismi, sote
Syrjivien ja epäasiallisten käytäntöjen takana voi olla tiedon ja osaamisen puute. Siksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan voidaan vaikuttaa lisäämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijöiden tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.

 

Helsinki: Aloite sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämiseksi
26.8.2015
Aloitteen tekijä: Anna Vuorjoki
Asiasanat: sukupuoli- ja seksuaalivähemistöt, nuoriso, työntekijöiden kouluttaminen, yhdenvertaisuus
Helsingissä asuu tuhansia nuoria, jotka kuuluvat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin. Heillä pitää olla oikeus käydä koulua, osallistua nuorisotoimintaan ja käyttää muita kaupungin palveluita pelkäämättä syrjintää.