Valtuustoaloite 7.10.2019

KOHTI MAKSUTONTA, MONIPUOLISTA JA LAADUKASTA JOUKKOLIIKENNETTÄ

Lataa pdf-tiedostona

Joukkoliikenteen ja henkilökuljetuspalvelujen kehittämisellä on keskeinen merkitys asukkaiden tasa-arvon ja hyvinvoinnin, kaupunkiympäristön viihtyvyyden ja terveellisyyden, kaupungin eri osien elinvoimaisuuden ja palvelujen saatavuuden ja hiilineutraalisuustavoitteen edistämisessä.

Ilman toimivaa joukkoliikennettä ja kuljetuspalveluja ei asukkailla ole tasa-arvoisia mahdollisuuksia käyttää kaupungissa olevia yksityisiä ja julkisia palveluita, osallistua yhteisöjen toimintaan, nauttia historialtaan ja luonnoltaan rikkaasta kaupungistamme. Erityisen tärkeitä liikkumisen mahdollistavat palvelut ovat lapsille, nuorille, ikääntyneille ja pienituloisille.

Varsinkin keskusta-alueen ja taajamien ympäristön viihtyvyys ja terveellisyys edellyttävät nopeaa etenemistä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön lisääntymiseen. Sitä edellyttää kiireisesti myös tavoite hiilineutraalista Hämeenlinnasta. Samalla on joukkoliikennettä ja kuljetuspalveluita päättäväisesti kehitettävä ympäristöystävälliseen ja ilmastorasitusta vähentävään suuntaan.

Hyvin toimiva joukkoliikenne on myös julkisten ja yksityisten palvelujen ja työpaikkojen sijoittumisen ja saavuttamisen kannalta keskeistä. Joukkoliikenne luo edellytyksiä monipuoliselle kaupunkirakenteelle, elinvoimalle ja mitä moninaisimmille tapahtumille, toiminnoille ja yhteisöille. Moderni, maksuton ja kattava joukkoliikenne olisi merkittävä Hämeenlinnan vetovoimatekijä.

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula maksoivat henkilökuljetuspalveluistaan vuonna 2014 yhteensä 9,1 miljoonaa euroa, josta Hämeenlinnan osuus oli lähes 75 %. Suurin menoerä, noin 44 % kokonaismenosta, muodostui koulukuljetuksista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalveluihin osoitettiin noin 33 % kokonaismenoista ja avoimeen bussi- ja palvelulinjaliikenteeseen noin 23 %.

Hämeenlinnan joukkoliikenne- ja henkilökuljetuspalvelujärjestelmässä (esimerkiksi koulukuljetukset ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuljetuspalvelut) on monia teknologisen kehityksen, yhteensovittamisen ja laadun käyttämättömiä kehitysmahdollisuuksia. Niiden käyttäminen edellyttää investointeja, mutta investointien kautta myös tehostamisen mahdollisuuksia.

Kehittämisessä voidaan edetä järjestelmän osa kerrallaan, mutta tarvitaan myös pitkäjänteisempää kokonaisuuden kehittämistä. Vain niin voidaan yhtä aikaa toteuttaa esimerkiksi digitalisointia, siirtymistä biokaasu- ja sähkökäyttöisyyteen, kuljetusvälineiden monipuolistamiseen, etenemistä kohti maksuttomuutta, vuorojen ja muun palvelutarjonnan kasvattamiseen kysyntää vastaavasti. Kokonaisuuden hyvä muutoksenhallinta on vaativaa myös siksi, että henkilökuljetuspalveluiden kokonaisuus muodostuu useasta erillisestä ja eriaikaisesta ostopalvelusopimuksesta ja muutos edellyttää, että kaikilla osapuolilla on luottamus pitempiaikaisen kehityssuunnan toteutumisesta.  Muutoksessa on luonnollisesti pyrittävä etenemään yhdessä Janakkalan ja Hattulan kanssa.

Esitämme, että

  • kaupungin tavoitteeksi asetetaan maksuton, monipuolinen, ympäristöystävällinen ja parasta teknologiaa soveltava joukkoliikenne ja siihen hyvin integroidut muut henkilökuljetuspalvelut,
  • tavoitteen saavuttamiseksi aloitetaan heti kehittämis- ja suunnittelutyö, jonka tulokset tuodaan valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana,
  • välietappeina tavoitteeseen toteutetaan nuorisolle maksuton joukkoliikenne vuoden 2020 aikana, ikääntyneille maksuton joukkoliikenne vuoden 2021 aikana ja kaikille maksuton joukkoliikenne vuonna 2023

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-

 

 

—————————————————————-    —————————————————————-