Valtuustoaloite: Lahden kaupunki yhteistyöhön pääkaupunkiseudun kanssa kehittämään uusia keinoja huumehaittojen ehkäisemiseksi

Lataa aloite pdf-tiedostona

Helsingin kaupunki ryhtyi muuttamaan huumestrategiaansa huumehaittojen vähentämisen suuntaan 1997 alkaen hyväksymällä huumehaittojen vähentämiseen suuntautuneet terveysneuvontapisteet ja opioidiriippuvaisten korvaushoito-ohjelmat. Muutokset toteutettiin muuttamalla tartuntatautilakia ja ohjaamalla korvaushoitojen kehittämistä asetuksella.

Uudet käytännöt levisivät pääkaupungista muualle Suomeen ja ovat jo vakiintunutta toimintaa.

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt ottaa seuraavan askeleen huumehaittojen vähentämistä koskevassa strategiassa esittämällä valtioneuvostolle lainsäädäntöaloitetta, jolla oikeutettaisiin erillislailla huumeiden käyttöhuonekokeilu.

Toimintamallista on kokemusta useissa Länsi-Euroopan kaupungeissa. Terveydenhuoltohenkilöstön valvomissa pisteissä tavoitetaan hoitopalvelujen ulkopuolella olevia vaikeasti huumeriippuvaisia asiakkaita, jotka hoitamattomina levittävät mm tarttuvia tauteja ja ovat usein välittömässä hengenvaarassa riippuvuudesta johtuvan hallitsemattoman huumeiden käyttönsä takia.

Kontakti hoitohenkilökuntaan käyttöhuoneissa tarjolla olevan terveysneuvonnan kautta voisi olla tälle hoitopalvelujen ulkopuolella olevalle käyttäjäjoukolle tie terveempään elämään, jossa hoidon ja kuntoutuksen kautta paluu yhteiskuntaan tulisi mahdolliseksi.

Toimintamallista on kokemusta useissa Länsieurooppalaisissa kaupungeissa keinona edistää huumeiden käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia sekä mahdollistaa elämäntapamuutosten kautta irrottautuminen huumeriippuvaisten käyttöä ylläpitävistä verkostoista.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahden kaupunki lähtisi mukaan Helsingin kaupungin aloitteeseen ja ryhtyisi kehittämään yhteistyössä pääkaupunkiseudun kanssa huumestrategiaa, jossa Lahdessakin otettaisiin käyttöön keinoja kaikkein syrjäytyneimpien huumeongelmaisten ryhmien saattamiseksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoimien piiriin.