Valtuustoaloite kaupunkilaisten avoimen verstaan perustamisesta

Lataa pdf-tiedostona

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen esitämme, että Lahden kaupunki tarjoaa kaupunkilaisille avoimen verstastilan, jota kuka tahansa voi käyttää matalalla kynnyksellä erilaisiin puu- ja metallitöihin.

Lahdessa toimi aiemmin entisen Lahden Taideinstituutin kuvanveiston tiloissa yritysmuotoinen paja Ideaverstas, joka tarjosi loistavan mahdollisuuden työskennellä hyvillä laitteilla päivä-, viikko- tai kuukausihinnalla. Yrittäjä hoiti laskutuksen, hankki ja huolsi koneet ja katsoi että homma toimi. Paikka ei kuitenkaan ehtinyt saavuttaa riittävää tietoisuutta kaupunkilaisten keskuudessa ennen loppuaan alkuvuodesta 2019. Nyt vastaavalle toiminnalle on huutava pula.

Ideaverstaalla työskenteli niin käsityöyrittäjiä, harrastelijoita kuin käsistään käteviä eläkeläisiäkin. Siellä tehtiin esimerkiksi puukkoja, ahkioita, lampun varjostimia, veneitä ja taidetta. Pajalla kohtasivat eri sukupolvet ja monenlaiset toimijat ainutlaatuisella tavalla. Osalle verstaalla työskentely oli sosiaalinen henkireikä joillekin työuralla etenemisen välttämättömyys tai satunnaisen huonekalun korjaamisen paikka. Paljon käsityöhön liittyvää hiljaista tietoa on katoamassa ja vapaa tila mahdollistaisi tärkeiden kokemusten siirtämisen eteenpäin.

Verstas, jossa voisi työskennellä ilman ohjausta omien projektien parissa tukisi kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, kohtaamisia, pienyrittäjyyttä, ja ympäristöarvoja arjen mittakaavassa. Avoin kaupunkilaisten oma verstas, joka mahdollistaisi tavaroiden korjaamisen ja materiaalien uusiokäytön edistäisi ruohonjuuritason kiertotaloutta ja kestävää kehitystä. Kaupungissa harvalla on paikkaa, jossa käyttää sirkkeliä tai oikotasohöylää, hitsaamisesta tai polttoleikkauksesta puhumattakaan.

Tilassa työskenneltäisiin omalla vastuulla ja sen käyttö edellyttäisi käyttöajokortin suorittamista. Pajan käytön tulisi olla maksutonta tai perustua nimelliseen maksuun. Materiaalit ja kuluvat tarvikkeet pajan käyttäjät hankkisivat itse. Tilassa voisi olla erillisiä vuokrattavia pieniä työtiloja ja säilytystiloja projektikäyttöön.

Verstaan siisteydestä, turvallisuudesta ja koneiden huollosta pitäisi huolehtia kaupungin toimesta, mutta sen voisi myös hankkia esimerkiksi kolmannen sektorin toimijalta. Työpajaa voisi myös käyttää työllistämistoimintaan, niin että puu- tai metallityötä osaavat työttömät, voisivat työllistyä pajamestareina ohjaajan roolissa. 

 

Lahdessa 9.3.2020 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä