Valtuustoaloite köyhyysoppaan saamiseksi Tampereelle

Lataa aloite pdf-tiedostona

Tampereella on kahtena viime valtuustokautena valmisteltu köyhyysohjelma. Ohjelmassa on pyritty esittämään keinoja, joilla voitaisiin helpottaa köyhien tamperelaisten arkea ja tukea heitä vaikeassa tilanteessa. Ohjelmien pohjalta on saatu merkittäviä tuloksia kuten aktiivipassi ja sosiaalinen luototus viime valtuustokaudella sekä alle 20-vuotiaiden maksuton ehkäisy tällä kaudella.

Köyhyysohjelman valmistelussa on tullut useasti ilmi, että palvelujärjestelmämme, jonka pitäisi olla köyhän tukena, on sirpaleinen ja palveluihin on hankala löytää. Palveluiden saavutettavuus on huono. Monesti myös ihmiset, jotka ovat köyhiä, ovat myös oman elämäntilanteensa passivoimia eikä heillä ole mahdollisuuksia ja keinoja etsiä palveluita. Palveluiden löytämisen esteenä saattaa olla jo se, että internetin käyttö ei ole mahdollista tai ainakaan helppoa. Kaupungin lisäksi monet eri toimijat kuten järjestöt tuottavat palveluita, joista voisi olla suurta apua monelle. Tampereen kaupungilla ja muilla toimijoilla on neuvontapalveluita, mutta monesti niissäkään ei tiedetä kaikista mahdollisuuksista saada apua hankalaan tilanteeseen.

Tampereen kaupungin tulisikin koota kaupungin ja kaikkien muiden toimijoiden tuottamat palvelut oppaaseen, josta palvelut löytää helposti. Oppaasta voisi löytää palvelut, joita kulloinkin tarvitsee ja jotka sopivat tilanteeseen parhaiten. Köyhien tamperelaisten lisäksi opas auttaisi myös kaupungin ja järjestöjen toimijoita, jotka voisivat oppaasta helposti katsoa millaisia palveluita kukin tuottaa. Oppaassa olisi myös selkeät ohjeet palveluiden saamiseksi. Opas olisi sekä nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja mahdollisesti muidenkin toimijoiden sivuilla sekä sitä painettaisiin tarvittava määrä jaettavaksi tarvitseville.

Esitän, että Tampereen kaupunki valmistelee köyhyysoppaan yhdessä muiden tamperelaisten toimijoiden kanssa köyhien tamperelaisten ohjaamiseksi palveluiden piiriin.

 

Tampereella 15.1.2019

Mikko Aaltonen