Some yhdistyksen apuna

Koulutuksen tarkoitus on tutustua sellaisiin sosiaalisen median työkaluihin, joista olisi osaston toiminnalle hyötyä. Tehdään suunnitelma, missä asioissa omassa osastossa mitäkin mediaa käytetään. Koulutus sopii henkilöille, jotka vastaavat osaston viestinnästä sekä hallinnosta.

Mikä on sosiaalinen media? Millaisia työkaluja siihen löytyy? Tutustutaan eri työkalujen merkitykseen ja soveltuvuuteen toiminnassa. Sosiaalisen median merkitys omassa osastossa ja nykyaikaisessa järjestötoiminnassa. Käydään läpi myös median käytön etiikkaa sekä tietoturva-asioita.

Koulutuksen voi tilata KSL-opintokeskuksesta. Lue lisää koulutusten sopimisesta infosivulta.