Uuden hallituksen perehdyttäminen

Koulutuksen tavoite on, että osallistujat

 • pohtivat, mitä järjestöjohtaminen on ja missä kaikessa järjestön johtaminen näkyy
 • tutustuvat yhdistyksen hallituksen vastuuseen sekä tarkennetusti puheenjohtajan, sihteerin ja talousvastaavan tehtäviin ja vastuisiin
 • tutustuvat kokoustoiminnan ja kokousasiakirjojen perusasioihin sekä yhdistyksen taloudenhoidon nyrkkisääntöihin
 • pohtivat yhdistyksen toimivaa työnjakoa hallinnossa sekä jäsenistön osallistamista
 • pohtivat, mitä kehittämismahdollisuuksia heidän yhdistyksensä/osastonsa johtamisessa on.

Koulutus on tarkoitettu yhdistyksen/osaston hallituksen jäsenille, ensisijaisesti yhdistyksen/osaston puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille. Kurssimateriaalina jaetaan KSL-opintokeskuksen opintoaineisto Yhdistystoiminnan avaimet ja käytetään yhdistystoimijat.fi-sivustoa.

Kurssisisällöt liittyvät seuraaviin teemoihin:

 • Ketkä ovat yhdistys? Mitä yhdistyksen toiminta on?
 • Yhdistyksen hallitus, vastuu ja roolit
 • Toimiva työnjako ja osallistava johtamistapa
  • työnjako hallituksessa
  • taloudenhoidon ABC
  • työn ja vastuun jakaminen yhdistyksessä
  • jäsenen rooli ja paikka; innostaminen ja osallistaminen
 • Kokous johtamisen paikkana ja välineenä
  • kokouksen tarkoitus ja erilaiset kokoukset  
  • kokousasiakirjat
  • kokoustekniikka
  • valmistelutyö ja toimeenpanosta huolehtiminen
 • Kurkistus johtamisen tärkeisiin tekoihin

Kurssiin sisältyy ennakkotehtävä ja kahden päivän lähijakso TAI kaksi yhden päivän lähijaksoa, jolloin kurssiin sisältyy myös välitehtävä.

Koulutuksen voi tilata KSL-opintokeskuksesta. Lue lisää koulutusten sopimisesta infosivulta.