Yhdistyksen vuosikello -koulutus

Vuosikello on yhdistystoiminnan perustyökalu, jonka avulla on helppoa hahmottaa toiminnan kiertoa ja erilaisiin asioihin valmistautumista vuositasolla. Vuosikellon tarkoituksena on saattaa olemassa oleva strategia tai toimintasuunnitelma näkyväksi käytännön aikataulutuksena ja vastuunjakona. Vuosikello helpottaa pysymistä yhdistyksen tavoitteissa.

Vuosikello on vuoden aikana tapahtuvia toimintoja kuvaava aikataulu. Se voidaan esittää visuaalisesti monin eri tavoin. Sen avulla nähdään pidemmän aikajakson tapahtumat kokonaisuutena ja sitä voidaan muokata eri vastuualueiden mukaan. Toimintojen edetessä vuosikelloa voi aina täydentää.

Vuosikelloon voidaan merkitä kokousten lisäksi esimerkiksi milloin kutsut ja ilmoitukset tulee lähettää sekä milloin erilaisiin tapahtumiin ja kampanjoihin valmistautuminen tulee aloittaa. Vuosikello voi sisältää myös erilaisia virallisia asioita koskevat päivämäärät.

Kun yhdistyksen vuosikello ja tavoitteet ovat selvillä, on helpompi lähteä rakentamaan rinnalle tarkempia aikatauluja erilaisiin tehtäviin liittyen.

Vuosikellotyöpajassa yhdistyksen hallitus ja aktiivit rakentavat yhdistykselle ohjaajan tukemana vuosikellon tukemaan toiminnan pöyrittämistä.

Koulutuksen voi tilata KSL-opintokeskuksesta. Lue lisää koulutusten sopimisesta infosivulta.