Tavoiteohjelma

Huom. Puoluehallitus on muuttuneesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta johtuen päivittänyt tavoiteohjelman lukua 5.3.

Puoluekokousedustajille jaettavassa painetussa aineistoissa on päivitetty kohta erillisenä tulosteena.

Esitys tavoiteohjelmasta puoluekokoukselle

Tavoiteohjelman päivitetty luku 5.3