Sotevaalikoulutukset

Puoluetoimisto järjestää kuntavaalien tapaan ehdokkaille koulutuksia poliitisista sisällöistä. Tämän lisäksi KSL-opintokeskus järjestää koulutuksia kampanjoinnista, somesta sekä graafisesta suunnittelusta canva-ohjelmistolla. Myös KSL:n koulutukset löytyvät tältä sivulta.

Puoluetoimiston koulutukset löytyvät myöhemmin tallenteina tältä sivulta. Aikaisempien koulutusten tallenteet löytyvät omalta sivustoltaan.

Koulutuskalenteri

3.11. Sotevaalit – mistä on kyse?

(avoin kaikille kiinnostuneille)
Sosiaali- ja terveysministerin erikoisavustaja Hanna Hänninen kertoo mistä soteuudistuksessa on kyse. Koulutuksessa käydään läpi tulevien hyvinvointialueiden rahoitusta sekä uusien aluevaltuustojen roolia. Hännisen kalvot vois ladata täältä.

4.11. ja 25.11. Visuaalisuutta vaalityöhön Canvalla

Tässä verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään Canvaa laadukkaiden somepäivitysten, esitteiden ja mainosten tekemiseen. Käymme läpi, miksi visuaalinen viestintä vaalityössä on tärkeää ja miten Canvaa voi siinä hyödyntää. Katsotaan, miten Canvaa voi käyttää selaimella ilman erillisten ohjelmien lataamista sekä tutustumme myös mobiilisovellukseen. Käydään läpi Canvan hyödylliset toiminnot, valmiiden pohjien käyttö ja kuvien lataaminen.

llmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/F4A760D2E8775F22

10.11. Sosiaalipalvelut osana sote-uudistusta

(avoin kaikille kiinnostuneille)
Puolueen sosiaali- ja terveyspoliittisen työryhmän vpj. sosiaalityöntekijä Anni Pihlaja kertoo sosiaalipalveluiden roolista osana sote-uudistusta sekä sosiaalityön arjesta.

Teams-linkki tapahtumaan: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmViNGY5MjktNWYwNi00NjQ4LWJiZTctYjhiZTZiOTYyZDYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

11.11  ja 18.11. Some tehokäyttöön

(avoin koulutus, ilmainen vasemmistoliiton jäsenille)
Koulutuksessa käymme läpi viestinnän kohdentamista omille yleisöille ja perehdymme maksetun mainonnan ja somekanavien analytiikan tarjoamiin keinoihin viestinnän tehostamiseksi. Kertaamme myös hyvän kuvallisen julkaisun perussäännöt. Koulutus sopii someviestinnän ja kampanjoiden tekijöille, joilla on jo perusosaaminen hallussa.

Ilmoittaudu: https://www.ksl.fi/koulutukset/some-tehokayttoon-verkkokoulutus/

16.11. Kampanjat tulille 

(ehdokkaille)
Tervetuloa vasemmiston aluevaaliehdokkaiden ja aktiivien kampanjakoulutukseen! Koulutuksessa käydään läpi vaaliprosessia ja kampanjasuunnittelua sekä keskustellaan yhdessä hyvistä kampanjointikeinoista.

Ilmoittaudu: https://link.webropolsurveys.com/EP/C5BD1244CA390F73

24.11. Toimivat ja läheltä löytyvät terveyspalvelut

(avoin kaikille kiinnostuneille)
Sote-uudistuksen tavoitteena on varmistaa toimivat sotepalvelut kaikille riippumatta heidän asuinpaikastaan tai tulotasostaan. Miten varmistamme tämän tavoitteen toteutumisen ja kehitämme terveyspalveluita kohti paremmin oikea-aikaista hoitoonpääsyä. Puhuja varmistuu myöhemmin.

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzhlNDUzYjMtNjA3Yy00NTczLTg0MjYtOGJjN2QzN2I2MGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

1.12. Vasemmiston sotevaalitavoitteet

(avoin kaikille kiinnostuneille)
Mitä vasemmistoliitto tavoittelee tammikuun sotevaaleissa? Koulutuksessa käydään läpi 20.11. julkaistu sotevaaliohjelma.

Teams-linkki: : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg1ODFlN2ItNjhlZi00MjJhLWFiZmUtZjkxOTA2Yzg1ODhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d

8.12. Reilut työehdot ja yksityistämisen torjuminen

(avoin kaikille kiinnostuneille)
Uudet hyvinvointialueet tulevat olemaan merkittäviä työnantajia sekä palveluiden ostajia. Miten varmistamme, etteivät uudet hyvinvointialueet ulkoista tärkeitä julkisia palveluita ulkopuolisten yritysten voitontavoittelulle? Puhuja varmistuu myöhemmin.

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRhODJmNDMtZjFkNi00ZmZmLTk2ZTMtYzNjYjQ1ZDQxZTlh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%220ae7ae5d-2182-4d39-9207-56145652c92c%22%7d