Ensimmäisissä sotevaaleissa kullekin hyvinvointialueelle valitaan alueen koosta riippuen 59–79 valtuutettua, mutta tulevaisuudessa valtuustojen kokoa voidaan kasvattaa. Jatkossa sotevaalit käydään aina kuntavaalien yhteydessä.  

Sotevaaleissa ehdokkaita asettavat puolueiden piirijärjestöt. Ehdokashankinnassa ja kampanjoinnissa aluetyöntekijöiden, piirihallitusten ja paikallisyhdistysten hyvin koordinoitu yhteistyö on avainasemassa. 

Sotevaaleissa teemat ovat kuntavaaleista tuttuja, eikä ehdolle lähteäkseen tarvitse olla sotealan ammattilainen.  Oikeudenmukaisenterveydenhoidon, laadukkaiden sosiaali- ja hyvinvointipalvelujen sekä toimivan pelastusalan kysymykset ovat vasemmistolaisuuden ytimessä ja siksi on tärkeää, että meillä on laaja edustus tulevissa aluevaltuustoissa!