Vuosikello

Vuosikello on toimintasuunnitelmaa yksityiskohtaisempi vuoden kuluessa tapahtuvia toimintoja kuvaava aikataulu. Se voidaan esittää kuvallisesti ja visuaalisesti monin tavoin – esimerkiksi vuosiympyränä tai kalenterina – tärkeintä kuitenkin, että se on selkeä ja antaa hyvän kuvan pidemmän aikajakson tapahtumista yhtenä kokonaisuutena. Vuosikelloa tarkennetaan toimintavuoden aikana tarpeen mukaan.

Vuosikelloon voidaan merkitä kokousten lisäksi esimerkiksi milloin kutsut tai ilmoitukset tulee lähettää tai mihin tapahtumiin tai kampanjoihin valmistautumisen eri ajankohdat sijoittuvat.

Katso KSL-opintokeskuksen koulutussivuilta Yhdistyksen vuosikello