Perustehtävä

Perustehtävä

Vasemmistoliiton yhdistyksen yleiset päämäärät ja toimintaperiaatteet on ilmaistu puolueohjelmassa (periaateohjelma) ja puolueen säännöissä.

Yhdistyksen tarkoituksena on lisäksi

  • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja poliittisena vaikutuskanavana paikallisesti, puolueessa ja koko yhteiskunnan mitassa;
  • herättää toiminta-alueellaan kansalaisten mielenkiintoa poliittisiin kysymyksiin ja puolueen periaatteisiin sekä toimintaan;
  • ottaa kantaa paikallisiin ja muihin poliittisiin sekä yhteiskunnallisiin asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita paikallisille ja muille päättäjille sekä piirijärjestöille ja puoluehallitukselle;
  • osallistua toiminta-alueellaan puolueen vaalikampanjoiden toteuttamiseen sekä edistää mahdollisuuksiensa mukaan muutoinkin puolueen tavoitteita ja toimintaa.