Järjestön viestintä

Yhdistyksen viestintäympäristöä

Kuvassa teksteinä otsikko jäsenviestintä, siihen liittyviä kampanjointi, päätöksenteko, yhteinen vaikuttaminen, tapahtumien järjestäminen, uusien jäsenien sitouttaminen. Otsikko tapahtumaviestintä, sen alla ihmisten aktivointi, tapahtumien mainostaminen. Otsikko yhteiskunnallinen viestintä, sen alla kokoukset (esim. kuntapolitiikka) ja esiintyminen julkisilla areenoilla sekä poliittisissa prosesseissa, vaikuttaminen median kautta laajempaan yleisöön, suora vaikuttaminen yksilöiden kesken. Otsikko markkinointiviestintä, sen alla imagon, brändin, maineen vahvistaminen, oman toiminnan ja asioiden edistäminen, jäsenhankinta.

Esimerkki yhdistyksen viestintäympäristöstä

Sisäinen viestintä (yhdistyksen aktiivit)

• Yhdistyksen nettisivut
• Facebook-ryhmä (suljettu)
• Google Drive (yhteistyöskentelyalusta)
• Yhdistyksen hallituksen/johtokunnan sähköpostilista
• Kokoukset, tapaamiset, tapahtumat

Ulkoinen viestintä

• Yhdistyksen nettisivut
• Yhdistyksen Facebook-sivu
• Paikalliset ja valtakunnalliset Facebook-ryhmät
• Piirin tai alueen sähköpostilista
• Sähköpostilista (yhdistyksen oma)
• Printtimedia Kansan Uutiset, paikallislehdet)
• Kokoukset, tapahtumat, tapaamiset

Verkkosivut

Vas.fi-palvelun kautta Vasemmistoliitto tarjoaa kunnallisjärjestöille, perusosastoille, toimintaryhmille ja aktiivijäsenille kotisivupohjat. Palvelumaksu (5 €/kk) sisältää ohjeistuksen, ylläpidon ja kehityksen sekä tukipalvelun.
Tutustu vas.fi-palveluun.

Click here to add your own text