Kuntalaisena vaikuttaminen

Kuntalaisena voit vaikuttaa oman kuntasi asioihin edustuksellisen, suoran ja käyttäjälähtöisen demokratian ja osallistumisen kautta. Tutustu oman kuntasi vaikuttamismahdollisuuksiin tarkemmin oman kuntasi verkkosivuilla.

Miten voit vaikuttaa oman kuntasi asioihin?

 • Ota yhteyttä Vasemmistoliiton kunnallisiin luottamushenkilöihin
 • Tee kuntalaisaloite

Kuntalaisaloite on kuntalaisten tekemä kirjallinen aloite, jonka kautta kunnan asukas voi vaikuttaa suoraan oman kuntansa toimintaan ja päätöksentekoon. Mikäli kuntalaisaloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia äänioikeutetuista kuntalaisista, on se käsiteltävä kuuden kuukauden kuluessa valtuustossa. Kuntalaisaloite.fi-palvelussa voit tehdä aloitteen ja seurata tehtyjä kuntalaisaloitteita. Katso aloitemalleja.

 • Kerää vetoomuksia ja adresseja
 • Äänestä kuntavaaleissa ja kansanäänestyksissä
 • Asetu ehdolle kuntavaaleissa
 • Toimi kunnallisessa luottamustoimessa (mm. kunnanhallitus, valtuusto, lautakunnat)
  • Mitä kunnallinen luottamushenkilö on?
  • Työ valtuustossa ja lautakunnissa
  • Katso aloitemalleja
 • Osallistu julkiseen keskusteluun  (esimerkiksi mielipide- ja blogikirjoituksilla)
  • Vaikuta mielipiteisiin printtimediassa
  • Vaikuta mielipiteisiin sosiaalisessa mediassa (mm. Facebook, Twitter)
   • Yksilöt voivat vaikuttaa suoraan ihmisten ajatuksiin herättämällä keskustelua
   • Media voi myös nostaa kysymyksiä ja blogeja laajempaan keskusteluun
 • Järjestä mielenosoituksia tai osallistu niihin
 • Osallistu Vasemmiston paikallisjärjestöjen toimintaan
 • Vaikuta kansalaisjärjestöjen ja yhteisöjen kautta (esimerkiksi asukasyhdistykset, ammattiliittojen paikallisjärjestöt)
 • Osallistu kuntalaisten kuulemistilaisuuksiin ja osallistumishankkeisiin
 • Ota suoraan yhteyttä viranhaltijoihin
 • Vaikuta neuvostojen ja muiden toimielinten kautta (mm. vanhus- ja vammaisneuvosto)