Mistä valtuutetut päättävät?

Kunnanvaltuustoissa päätetään kunnan taloudesta, eli mihin rahat käytetään (taloussuunnitelma ja talousarviot, tilinpäätös). Valtuutettujen käsissä ovat myös maankäyttö, kouluverkko, varhaiskasvatus ja koulutus, kulttuuritarjonta ja joukkoliikenne. Toistaiseksi ennen sote-uudistusta myös sosiaali- ja terveyspalvelut ovat valtuutettujen päätettävissä.

Entä jos olen varavaltuutettu?

Varavaltuutettu kutsutaan kokoukseen varsinaisen ollessa estynyt. Varavaltuutetuksi pääsevät vaaleissa seuraavaksi eniten ääniä saaneet ehdokkaat.
Mistä lautakunnan jäsen päättää?

Lautakunnat on jaoteltu toimialueiden mukaan, esim. sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, kulttuurilautakunta jne. Ne ohjaavat toimialansa palveluja ja investointeja ja kokoavat vuosibudjetin, joka sisällytetään kunnan talousarvioon. Lautakunnan jäsenet käsittelevät myös toimialansa päätöksiin tehdyt valitukset ja tuovat lautakunnalle omia esityksiään.

Miten paljon aikaa valtuutettuna toimiminen vie?

Valtuuston kokouksien määrä riippuu kunnasta. Kokouksia on maksimissaan kerran kuukaudessa. Valtuusto kokoontuu myös esimerkiksi kunnan taloutta ja strategiaa käsitteleviin seminaareihin.

Valtuustolistaan perehtyminen vie muutaman tunnin, mutta omien esityksien tai kysymysten tueksi joutuu hankkimaan usein taustatietoa, mikä vie enemmän aikaa. Valtuutetut / valtuustoryhmät voivat myös järjestää kansalaistapaamisia selvittääkseen kuntalaisten mielipiteitä. Aktiiviset valtuutetut kirjoittavat blogia tai julkaisevat sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä mielipiteitään. On valtuutetun oma valinta, miten paljon aikaa luottamustoimeen käyttää.

Kunnanhallitukseen?

Valtuutettujen joukosta valitaan kunnanhallitus, joka valmistelee valtuuston käsittelyyn tulevat asiat. Hallitukseen pyritään valitsemaan valtuuston valtasuhteiden mukaisesti eri puolueryhmien edustajat. Kunnanhallituksella on kunnan ohjesäännössä määritelty oikeus muuttaa esimerkiksi lautakuntien esityksiä valtuuston asialistalle. Lopullisen päätöksen kunnan asioista tekee kuitenkin aina valtuusto.

Mistä saan ohjausta ja tietoa?

Tietoa saa esim. Kuntaliiton sivuilta. Valtuustossa aiemmin toimineet oman puolueryhmän konkarit neuvovat käytännön asioissa. Uusille kunnanvaltuutetuille tarjotaan myös valtuustokauden alussa koulutusta ja oman kunnan tai Kuntaliiton toimittamaa ohjemateriaalia.

Mitä hyötyä saan luottamushenkilötoiminnasta itselleni?

Kunnan luottamustehtävässä saa tietoa kunnan rakenteista ja päätöksenteon mekanismeista. Tutustut monenlaisiin ihmisiin sekä omassa että muissa valtuustoryhmissä. Lautakuntatyössä pääsee sisään toimialueilla tehtävään työhön ja kuntalaisten arkeen. Luottamustoimessa pääsee toteuttamaan oman arvomaailman mukaista päätöksentekoa käytännössä. Valtuutetuista moni on edennyt myös eduskuntatyöhön tai maakuntapolitiikan tehtäviin.

Miten pidän yhteyttä äänestäjiini?

Äänestäjiä voi ja pitää lähestyä myös vaalien välillä. Hyvä keino on kirjoittaa mielipiteitään sosiaaliseen mediaan tai paikallisiin julkaisuihin. Voi kutsua kuntalaisia valtuuston kokouksiin yleisölehterille tai järjestää kuulemistilaisuuksia ennen tärkeitä päätöksiä.

Omilla kotisivuilla on hyvä olla yhteydenottolomake tai sähköpostiosoite, johon kuntalaiset voivat lähettää kommenttejaan. Myös oma puhelinnumero on paikallaan julkaista, jos haluaa puhelimitse yhteydenottoja.