Kunnallinen luottamushenkilö on:

Päättäjä

Luottamushenkilö vastaa päätöksistä. Ei ole olemassa virkamiesvaltaa ilman luottamushenkilöiden suostumusta. On mahdollista, että vahva virkamies ohjaa heikkoja luottamushenkilöitä, mutta silloinkin luottamushenkilöt kantavat vastuun toimielimen päätöksistä. Esim. valtuustolta ei kukaan voi viedä päätösvaltaa ilman valtuuston suostumusta.

Ihmisten palvelija

Kansalaisilla on omassa elämässään monenlaisia tarpeita ja huolia. Joku tarvitsee asunnon, toista huolettaa kotinurkille ulottuva kaavoitus, kolmas ei saa mummolleen millään vanhainkotipaikkaa. Usein ihmiset kääntyvät suoraan luottamushenkilön puoleen. Monesti kyse on siitä, että kansalainen ei tiedä, minne pitäisi yhteyttä ottaa.

Puolueensa edustaja

Kun luottamushenkilö on valittu mandaatilla, hän on siinä tehtävässä puolueensa edustaja, itse asiassa ”hän on puolue”. Luottamushenkilö on myös vastuussa teoistaan paikalliselle puoluejärjestölle. Toisaalta hänellä on oikeus odottaa järjestöltään tukea ja apua. Vasemmistoliiton luottamushenkilö on myös valtakunnallinen vaikuttaja: Kunnallispolitiikan kautta rakennetaan suomalaista yhteiskuntaa yhdessä sovittujen tavoitteiden pohjalta. Jokainen luottamushenkilö on osa valtakunnallista kokonaisuutta!

Luottamushenkilö eli päättäjä myös käyttäytyy kuten päättäjän kuuluukin. Ei tarvitse ujostella ketään, hävetä mitään eikä missään nimessä saa vähätellä omaa osaamistaan, tietojaan ja kykyjään!

Yhteiskunnalliset asiat ovat jokaisen normaalijärkisen ihmisen opittavissa ja ihmisten hallittavissa.