Sisäinen ja ulkoinen vaikuttaminen

Puolueen sisällä vaikuttaminen

Paikallistasolla voit vaikuttaa esimerkiksi

 • kunnallisissa luottamustoimissa vaikuttamalla
 • paikallisissa työryhmissä toimimalla
 • toteuttamalla paikallistoimintaa

Piiritasolla voit vaikuttaa esimerkiksi

 • ylikunnallisissa luottamustoimissa vaikuttamalla (maakuntahallinto)
 • toteuttamalla piiritoimintaa

Valtakunnallisella tasolla voit vaikuttaa esimerkiksi

 • puolueen työryhmissä toimimalla
 • verkostoissa toimimalla (esim. eri teemojen ympärille muodostuneet ryhmät)
 • puolueen poliittisten ohjelmien ja asiakirjojen valmisteluun osallistumalla
 • jäsenäänestyksiin ja -kyselyihin osallistumalla
 • tekemällä aloitteita puoluehallitukselle

Puoluekokouksessa, puoluevaltuustossa ja puoluehallituksessa toimiminen vaikuttaa kaikilla tasoilla.

Puolueen ulkopuolella vaikuttaminen

Puolueen ulkopuolella voit vaikuttaa muun muassa

 • käymällä julkista keskustelua muun muassa printtimediassa ja somessa
 • toimimalla kansalaisjärjestöissä, ammattiosastossa, toimintaryhmissä ja verkostoissa
 • osallistumalla mielenosoituksiin, tapahtumiin ja kampanjoihin
 • kuluttamalla eettisesti, paikallisesti ja solidaarisesti
 • lakkoilemalla ja kansalaistottelemattomuudella
 • tekemällä kuntalais- ja kansalaisaloitteita
 • äänestämällä vaaleissa