Jäsenhankintakoulutus

Mistä löytää uusia jäseniä? Miten saada uusia aktiiveja toimintaan? 

Tässä koulutuksessa käydään läpi tapoja ja työkaluja, joilla jäsenhankinnasta ja -aktivoinnista voi tehdä suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisempaa.

Koulutus järjestetään kolmena verkkokoulutuksena 16., 22. ja 23.11. klo 18-19.30.

16.11. Käydään läpi jäsenhankinnan ja -aktivoinnin tapoja ja työkaluja sekä kohtaamisen ja puheeksiottamisen merkitys ja jaetaan kokemuksia aiheesta. Koulutusosio on suunnattu kaikille vasemmistoliiton aktiiveille ja toimii yhteisenä osiona. 

Kahdesta seuraavasta voi valita joko toisen tai molemmat oman tarpeensa mukaan

22.11. käymme läpi jäsenhankintaa isompien kaupunkien näkökulmasta.

23.11. keskitymme pienten paikkakuntien ja maaseudun erityispiirteisiin jäsenhankinnassa.

Koulutus on osa vasemmistoliiton jäsenhankintakilpailua. Koulutus on avoin kaikille vasemmistoliiton jäsenille. 

Koulutuksen vetäjänä toimii KSL-opintokeskuksen kouluttaja Hanna Rokkanen.

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen: https://my.surveypal.com/jasenhankintakoulutus