Saavutukset hallituksessa

Viime eduskuntavaaleissa lupasimme tehdä lujasti tasa-arvoisemman, ilmastokriisiä
ratkaisevan ja luontoansa suojelevan Suomen puolesta. Lupauksemme olemme myös
pitäneet. Hallituksen saavutukset ovat yhteisiä, mutta tässä listassa esittelemme
uudistukset, jotka ovat vasemmistoliitolle erityisen tärkeitä. Niiden ansiosta Suomi on
oikeudenmukaisempi kaikille, ei vain harvoille.

Vasemmistoliitto päätti ensimmäisenä suomalaisena puolueena järjestää neuvoa antavan
jäsenäänestyksen hallitustyöhön osallistumisesta. Äänestäneistä jäsenistä yli 97 prosenttia
kannatti hallitukseen osallistumista.

Tämän hallituksen tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä on ihmisten hyvinvointiin
satsaaminen, ei yritysten voittomarginaalien kasvattaminen.

Vasemmistoliitto on puolue, joka pitää kiinni arvoistaan kaikissa tilanteissa. Siksi on tärkeää
myös arvioida työmme tuloksia. Näistä saavutuksista Suomen hyvinvoinnin eteen olemme
ylpeitä.