Puolue tutuksi

Rakenne

Puolueen järjestörakenne on kolmiportainen. Se koostuu paikallis-, piiri- ja keskustasosta. Paikallisesti toimivat perus- ja kunnallisjärjestöt. Perusjärjestöt muodostavat alueen piirijärjestön. Yhdessä edellä mainitut muodostavat valtakunnallisesti Vasemmistoliitto rp:n.

Joka kolmas vuosi pidettävä puoluekokous käyttää vasemmistoliiton ylintä päätösvaltaa. Se valitsee puolueelle puheenjohtajan, kolme varapuheenjohtajaa, puoluesihteerin, puoluehallituksen ja puoluevaltuuston.

Ketkä päättävät ja ohjaavat puolueen toimintaa?

Puoluekokous päättää säännöistä, tavoitteista ja poliittisista kannoista. Jäsenillä on mahdollisuus osallistua puoluekokoukseen kokousedustajina. Vasemmistojärjestöt valitsevat keskuudestaan 300 edustajaa kokoukseen. Jäsenet ja osastot voivat tehdä puoluekokoukselle aloitteita myös puoluekokousten välisenä aikana. Puoluekokous hyväksyy vasemmistoliiton periaateohjelman (vastaa puolueohjelmaa) sekä poliittisen tavoiteohjelman. Niissä määritellään puolueen keskeiset periaatteet ja tavoitteet.

Puoluekokousten välillä ylintä päätösvaltaa käyttää kaksi kertaa vuodessa kokoontuva puoluevaltuusto, joka arvioi puolueen poliittista linjaa ja strategiaa. Puoluevaltuusto tekee aloitteita ja ehdotuksia ja välittää tietoa jäsentensä kautta alueille ja alueilta puoluehallitukselle.

Yksityiskohtaisemmin puolueen toimintaa ohjaa puoluehallitus, joka kokoontuu kuukausittain. Puoluehallitus toteuttaa puolueen poliittista toimintaa ja toimii yhdistyslain mukaisena hallituksena.

Vapaamuotoinen toiminta

Toiminta puolueessa ei edellytä jäsenyyttä. Muodollisen järjestörakenteen rinnalla vasemmistossa toimii erilaisia verkostoja ja toimintaryhmiä. Parhaiten näihin pääset mukaan kysymällä toisilta toimijoilta, mitä kaikkea vasemmistossa on meneillään.