Puolet Parempaa -valtuustoaloitekampanja

Greenpeacen, Animalian ja Luonto-Liiton ”Puolet Parempaa” -valtuustoaloitekampanja on käynnistymässä. Kampanja keskittyy maatalouden ja ruuan päästöihin ja niiden alentamiseen. Osana kampanjaa Greenpeace tarjoaa valmiit pohjat valtuustoaloitteiden tekemiseen.

Linkki aloitemateriaaliin: https://drive.google.com/drive/folders/19OZwpFA9RI66xPV6SY2Zykv7S1ox0D87

Greenpeace lähettää vasemmistoliitolle, tärkeät terveiset kampanjaan liittyen:

Kuten tiedätkin, maatalouden päästöt eivät ole laskeneet vuosikymmeniin ja toisaalta alalla on myös edessään suuri rakennemuutos. Yhdessä Animalian ja Luonto-Liiton kanssa valmistelemme kampanjaa, joka tähtää julkisessa ruokailussa eläinperäisten tuotteiden puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä auttaisi niin ilmastoa, luontoa, Itämerta, terveyttä kuin kotimaisia maataloustuottajia, kun lihatuotteet korvataan kotimaisilla kasvisproteiineilla.


Maatalouden reilu siirtymä edistyy, kun julkisessa ruokailussa luodaan ”sekoitevelvoite” kasvisproteiineille. Julkinen ruokailu on myös yksi harvoja asioita, jotka ovat ensisijassa kuntien / hyvinvointialueiden päätettävissä. Mahdollisimman monessa kunnassa tehtävä aloite lihan ja maidon puolittamisesta olisikin erinomainen keino edistää kestävää maataloutta ja päästöjen vähentämistä nykyhallituksen varsin epäprogressiivisesta linjasta huolimatta.


Tavoitteemme on, että mahdollisimman monessa suomalaisessa kunnassa tehdään aloite lihan ja maidon hankintojen puolittamisesta 2030 mennessä ja että tämä aloite menee myös läpi.

Valtuustoaloitteiden tekemiseen liittyy mahdollisuus vasemmistolle ja puolueen valtuutetuille. Aloitteet tulevat herättämään keskustelua ja valtuutetut, jotka käynnistävät aloitteita ensimmäisten joukossa tulevat nousemaan julkisuudessa esiin. Aloitteiden käynnistäminen on helppoa, sillä tuotamme niiden tueksi laajan taustamateriaalin.

Kampanja on linjassa puolueen tavoitteiden kanssa – tutustukaa tarjolla olevaan materiaaliin

Kampanjakoalition tavoitteet ovat linjassa puolueen tavoitteiden kanssa ja vasemmistoliitto kannustaa valtuustoryhmiään ja paikallisyhdistyksiään tarttumaan ympäristö- ja eläinoikeusjärjestöjen tarjoamaan aloitepohjaan ja tekemään aloitteita niin kunnissa, kuin hyvinvointialueillakin!

Kannustamme myös valtuustoryhmiä ja yhdistyksiä tuomaan esiin aloitteen teemoja paikallisessa viestinnässä, yhteisissä tapaamisissa sekä kokouksissa ja keskusteluissa!

Löydätte kampanjan aineistot tämän linkin takaa:
https://drive.google.com/drive/folders/19OZwpFA9RI66xPV6SY2Zykv7S1ox0D87

Tarjolla on:

  • Puolet Parempaa -kampanjaslidet
  • Mallialoite valtuustoryhmien käyttöön
  • Ohjeet aloitteen jakamisesta järjestöille
  • Taustapaperi eläinperäisten hankintojen vähentämisestä
  • Tiedoteluonnos mediaa varten

Ilmoittakaa Greenpeacelle ja puolueelle, jos kunnassanne tai alueellanne tehdään aloite
Huomaattehan, että Greenpeace pyytää, että heidät pidetään tietoisina jätetyistä aloitteista. Järjestö on luvannut tiedottaa tehdyistä aloitteista sosiaalisessa mediassa. Katsokaa ”ohjeet aloitteen jakamisesta järjestöille” yllä olevasta kansiolinkistä.

Myös puoluetoimistoa kiinnostaa, missä kunnissa tai hyvinvointialueilla aloite on jätetty. Pyydänkin teitä informoimaan myös allekirjoittanutta (juuso.aromaa@vasemmistoliitto.fi), kunnista ja hyvinvointialueista, jossa kampanjan mukainen aloite tehdään!
Lisätietoja kampanjasta ympäristöjärjestöjen puolesta antaa:

Olli Tiainen
Ilmasto-ja energiavastaava / Climate and energy campaigner
Greenpeace Nordic, Helsinki, Finland
email: olli.tiainen@greenpeace.org
Mobile: +358 40 164 8606