Turvallisemman tilan periaatteet

Jokaisella vasemmiston tapahtumien osallistujalla on oikeus turvalliseen tapahtumaan. Paras tapa taata tämä oikeus jokaiselle on, että me kaikki vastaamme omasta toiminnastamme ja noudatamme turvallisemman tilan sääntöjä. Osallistumalla vasemmiston tapahtumiin sitoudut noudattamaan seuraavia periaatteita:

1. Jokaisella on oikeus olla tulematta häirityksi fyysisesti tai verbaalisesti.

2. Kunnioitamme jokaisen koskemattomuutta, joka koskee sekä fyysistä että suullista vuorovaikusta. Älä lähesty toista fyysisesti jos et ole varma, onko tämä molemminpuolisesti hyväksyttävää. On parempi varmistaa kuin koskettaa ilman suostumusta. Älä ahdistele ketään myöskään suullisesti. Suorat ehdotukset ovat harvoin hyvä idea, jos et tunne ihmistä.

3. Anna jokaiselle sekä henkisesti että fyysisesti riittävä tila. Jos sinulle todetaan, että toimintasi tai puheesi ei ole toivottua, usko kerralla äläkä loukkaannu.

4. Puutu häirintään myös sitä todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea.

5. Ihonväriin tai oletettuun etniseen alkuperään, sukupuoleen, ikään, fyysiseen tai henkiseen toimintakykyyn, vammaan, seksuaalisuuteen kohdistuvalle sekä kaikenlaiselle muullekin syrjinnälle on tapahtumissa nollatoleranssi.

6. Noudata keskusteluissa seuraavia ohjenuoria:

Älä oleta. Et voi tietää toisen kokemusta, ajatuksia, elämäntilannetta, sukupuolta etkä itsemääriteltyä identiteettiä hänen puolestaan.

Ole kunnioittava! Älä kyseenalaista toisen erilaisuutta.

Anna tilaa! Huolehdi, että mahdollisimman monet tulevat keskustelussa kuulluksi. Kun on kyse tiettyä ryhmää koskevasta asiasta, siihen ryhmään kuuluviksi itsensä määrittelevien pitää ensisijaisesti saada äänensä kuuluviin.

Pyydä ja anna apua matalalla kynnyksellä.

Puhu niin ettet yleistä omaa kokemustasi muita koskevaksi.

Puhu niin että kaikki voivat ymmärtää: yritä käyttää kieltä, joka on ymmärrettävää myös oman viiteryhmän ulkopuolisille.

Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja toisia ihmisiä kohtaan, ei paikalla olevia eikä tilaisuudesta poissaolevia kohtaan.

Puutu syrjintään myös sitä todistaessasi ja kysy syrjityksi tulleelta, haluaako hän apuasi tai tukeasi.

Mikäli näistä on kysyttävää tai näitä on tapahtumassa rikottu, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään.