Valtuustoryhmän mallisäännöt sekä toimintaohje

Tämä toimintaohje on tarkoitettu Vasemmistoliiton valtuustoryhmiä varten kaikissa manner-Suomen kunnissa. Toimintaohje on hyväksytty puoluehallituksessa 23.1.2021. Tässä toimintaohjeessa asetetaan se demokraattisen ja vasemmistolaisen päätöksenteon taso, johon kaikkien vasemmistolaisten valtuustoryhmien ja yhdistysten tulisi pyrkiä.

Toimintaohjeessa käsitellään mm. luottamuspaikkojen jakamista, budjettineuvotteluissa toimimista ja mahdollisten ristiriitatilanteiden ratkaisemista. Ohjeisiin on syytä tutustua valtuustoryhmissä ja kunnallisjärjestöissä.

Lataa valtuustoryhmän toimintaohje painamalla tästä

Puoluehallituksen päätöksellä toimintaohjeen pohjalta on laadittu myös valtuustoryhmien ohjesääntö. Ohjesääntö on toimintaohjetta tiiviimpi asiakirja ja sitä voidaankin käyttää valtuustoryhmien ohjesääntönä sellaisenaan. Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön mallisääntöjen 14§ mukaan ohjesäännön vahvistaminen on kunnallistoimikunnan tehtävä, joten ennen ohjesäännön käyttöönottoa asiasta on tehtävä päätös kunkin kunnallisjärjestön johtokunnassa tai hallituksessa.

Lataa valtuustoryhmän ohjesääntö painamalla tästä