Aluevaltuustotyön aloituswebinaarit

Tältä sivulta löydät syksyllä keväällä 2022 uusille aluevaltuutetuille järjestettyjen koulutuksien tallenteet.


Aluevaltuustotyö

Aluevaltuutettujen webinaarisarja: Aluevaltuustojen työn aloittaminen ja hallintosääntö

Ensimmäisessä tapaamisessa keskityttiin luomaan valtakunnallista verkostoa uusien aluevaltuutettujen kesken. Tapaamisessa oli myös alustus hallintosäännöstä. Hallintosäännössä päätetään luottamuselinten (valtuusto, hallitus, lautakunnat) ja viranhaltijoiden välisestä vallanjaosta.

Aluevaltuustojen starttiwebinaarit: Hoitoketjut ja uudet sotekeskukset

Alustus ja keskustelua aiheesta. Ppshp:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Marianne Riekki alusti hoitoketjuista sekä sote-keskusten ja erikoissairaanhoidon yhteistyöstä.

Aluevaltuutettujen webinaarisarja: Pelastuspalvelut

16.3. webinaarin aiheena oli pelastuspalvelut osana uusia hyvinvointialueita. Aiheesta alustamasa oli Suomen pelastusalan ammattilaiset – SPAL ry:n puheenjohtaja Kim Nikula.

Aluevaltuutettujen webinaari: Monituottajamalli ja yksityistämisen vastustaminen

ulkista palvelutuotantoa tulee kasvattaa, jotta asukkaiden palvelut voidaan taata kaikissa olosuhteissa. Julkisesti tuotettuja palveluita voidaan täydentää esimerkiksi järjestöjen, osuuskuntien tai yksityisten yritysten tuottamilla palveluilla. Alustajana sosiaalipolitiikan emeritusprofessori Juhani Lehto sekä kommenttipuheenvuoro toimittaja Antero Eerola.