Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat vasemmistolaisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtia. Vasemmistoliiton tavoitteena on maailma, jossa jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo sekä oikeus hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Tämän saavuttamiseksi on tärkeää, että tarkastelemme myös omaa toimintaamme suhteessa näihin tavoitteisiin.

Tämän suunnitelman tavoitteena on tutustuttaa lukijansa yleisimpiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksiin ja -käsitteisiin puoluepoliittisen toiminnan näkökulmasta. Suunnitelman lukemalla saat välineet monipuolisempaan ihmisten huomioon ottamiseen esimerkiksi tapahtumissa, kampanjoissa tai viestinnässä. Suunnitelmassa selitetään myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskustelussa yleisiä termejä.

Tämä suunnitelma on myös erittäin laaja. Olemme pyrkineet kartoittamaan monipuolisesti erilaisia riskitekijöitä, niihin liittyviä rakenteita ja mahdollisia korjausehdotuksia. Tämä tarkoittaa, että suunnitelman käyttöönotto kokonaisuudessaan on pitkän aikavälin tavoite. Koko suunnitelman lukemalla saa kattavan käsityksen erilaisista näkökulmista, joita olisi hyvä ottaa huomioon toiminnassa. Tavoitteenamme on siirtyä joka päivä hieman lähemmäs tilannetta, jossa koko suunnitelma tulee huomioiduksi, ei niinkään toteuttaa sitä kertarysäyksellä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtävä työ on jatkuva projekti, eikä se ole koskaan valmis. Meistä jokaisen olisi syytä aktiivisesti tarkastella ympärillämme olevia rakenteita ja olla herkkiä sille, miten ne vaikuttavat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden passiivinen tiedostaminen ei itsessään tee ympäristöstä kaikille parempaa. Vaikka tämäkin suunnitelma on askel parempaan, on tätä myös tärkeä päivittää säännöllisesti.