Vasemmiston aineistot

Vasemmistoliiton ehdokasperehdytysten aineistot

Vasemmistoliiton ilmasto- ja ympäristöpoliittisen työryhmän terveiset ehdokkaille

EU voi vaikuttaa koko maailman päästöihin!

Hei, ehdokkaat ja kampanjapäälliköt! Ilmasto- ja ympäristötyöryhmä on luonut ympäristöaiheisen taustapaperin, joka löytyy nyt tietopankista!

Suosittelen jokaiselle tästä aiheesta kiinnostuneelle taustapaperin läpikäyntiä 🙂

Koska taustapaperi on pelkkää asiaa – ja paljon sitä, niin järjestämme KYSELYTUNNIN ensi sunnuntaina 28.4 kello 18-19 taustapaperista esiin nousseille kysymyksille ja mietiskelylle ympäristöpolitiikasta EU-tasolla.

Linkki tapaamiseen löytyy tästä: https://aalto.zoom.us/j/67283836740

Kyselytunnilta ja taustapaperista saatte hyvät eväät, hyvinkin syville, ympäristöaiheisille tori- ja paneelikeskusteluille.

Tervetuloa ehdokas, kampanjapäällikkö tai tukijoukon jäsen!

Ei ennakkoilmoittautumista, nähdään sunnuntaina kello 18!

Toverillisesti,
Ilmasto- ja ympäristötyöryhmän puolesta,
Henkka Nyholm
p. 040 775 3908

Vasemmistoliiton vammaispoliittisen työryhmän terveiset ehdokkaille

Vasemmistoliiton vammaispoliittisen työryhmän terveiset ehdokkaille. Työryhmä haluaa tukea Vasemmistoliiton eurovaaliehdokkaita tarjoamalla tämän materiaalin heidän käyttöönsä.

Vasemmiston saavutukset

Silvian kabinetin tuottama esite. Hyvää perusargumentaatiota tuleviin torikeskusteluihin. Näitä tulee painotuotteina jakoon piireihin.

Vasemmiston ja Vasemmistonaisten EU-vaaliohjelmat

Löydät puolueen eurovaaliohjelman täältä: https://vasemmisto.fi/vasemmistoliiton-eurovaaliohjelma-on-julkaistu/

Tärkeimmät teemat ovat:

  • Reilun talouden puolesta
  • Ilmaston ja luonnon puolesta
  • Nuorten ja tulevaisuuden puolesta
  • Rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta

Vasemmistonaiset on julkaissut Eu-vaaliteesit, ne löytyvät täältä:

https://www.vasemmistonaiset.fi/politiikka/vasemmistonaisten-eurovaaliteesit-2024/

______________________________________________________________

Ehdokasperehdytykset

Vasemmistoliitto järjestää ehdokkaille viisi teemakohtaista vaaliperehdytystä etätilaisuuksina. Tässä on tilaisuuksien ajankohdat, aiheet ja osallistumislinkit:

4.4. klo 17.00 – Green New Deal – alustaa Silvia Modig, MEP

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzBiMTE3NzUtYjVjNy00OTRkLTg2OWMtYzlmNmI3NDM0MmZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0d3c979-86c2-4050-89b0-52d2c43e534d%22%7d

8.4. klo 17.00 – Oikeusvaltio ja äärioikeiston nousu – alustaa Silvia Modig, MEP

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjVhMjI2NDYtMjgxOC00MWM5LWIwMWYtZjk3NDFmY2VhODU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0d3c979-86c2-4050-89b0-52d2c43e534d%22%7d

11.4. klo 18.00 – EU:n työelämälainsäädäntö – alustaa Susanna Salovaara, FinnUnions

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTE1MGQxYmEtODUxMS00MTc1LTllNmYtZmExNzFlNzZkMjli%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0d3c979-86c2-4050-89b0-52d2c43e534d%22%7d

18.4. klo 18.00 – Nuorten tulevaisuus – alustaa Lotta Tuominen, eurovaaliehdokas ja EU-delegaatti

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZjYWM2ZjktMTZlNi00ZGZjLWJkZGEtYTNjYWUzZmZiZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221bb3bc35-be9b-4929-b2c2-73444d8ccf6b%22%2c%22Oid%22%3a%22c0d3c979-86c2-4050-89b0-52d2c43e534d%22%7d

_______________________________________

Eurovaalien tapahtumakalenteri ehdokkaille, tukiryhmille ja piireille

Olemme perustaneet eurovaaliehdokkaille, tukiryhmille ja piirijärjestöjen vaalityöryhmille tapahtumakalenterin, jonka kautta tapahtumien järjestäjät voivat ilmoittaa kampanjointitilaisuuksista, ja ehdokkaat voivat ilmoittautua niihin mukaan kampanjoimaan.

Luettehan ajatuksen kanssa tapahtumakalenterin käyttöohjeet ennen merkintöjen tekemistä 😊 Kalenteri ja ohjeet löytyvät täältä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FJwhvC7lbyP0k-unQDY6fv1aTrh-R6iL3U-Ps63nQrg/edit?usp=sharing

____________________________________________

Eurovaalien graafinen ohjeisto kampanjaryhmien ja järjestöjen käyttöön

Graafinen ohjeisto löytyy vaikutavasemmistossa.fi -> visuaalinen opas ja aineistopankki -> visuaaliset materiaalit -> Viestintämateriaalit -> Eurovaalit 2024

Suora linkki aineistoon:

https://drive.google.com/drive/folders/1rr0Qq-yMEkFSBeCL6e4S_k6hRAf_jZWe

________________________________________

Ehdokasgalleria ja varainkeruu

Puolue järjestää ehdokaskohtaisen lahjoitusmahdollisuuden puolueen nettisivujen ehdokasgallerian kautta. Ajamme ehdokasgallerian kautta tulleet lahjoitukset verkkopankista noin kerran viikossa.

Melkein kaikki ehdokkaat ovatkin syöttäneet tilinumeronsa ehdokasgallerian taustajärjestelmään, mutta muutama vielä puuttuu!

Ohjeet tietojen päivittämisestä löytyvät täältä:

Huom! Muista rastita myös ”Ehdokkaan sitoutuminen vaalirahoituksen ilmoittamiseen” – muuten lahjoituspainike ei ilmesty galleriassa näkyviin!

______________________________________________

Vaalijulisteet ja esite

Tuotamme ehdokasgalleriajulisteet kuntien vaalitelineisiin sekä vaaliesitteen, jossa esitellään puolueen vaalikärjet ja ehdokkaat. Esite on kolmikieline ja kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Toimitamme ehdokasesitettä alueellisesti piirijärjestöihin jaettavaksi.

Huom! Jotta saisimme esitteet mahdollisimman pian painoon, käytämme lähtökohtaisesti esitteessä eduskuntavaalikuvaasi. Huomaathan, että kuvan tulee olla pystykuva, pitkän sivun pituus min. 2500 pikseliä ja vaalea/valkoinen tausta.

____________________________________________

Tukiryhmämalli

Eurovaaleissa jatketaan presidentinvaaleissa käynnistettyä tukiryhmämallia, jossa puolueen verkkosivujen lomakkeen kautta kuka tahansa pystyy ilmoittautumaan mukaan kampanjoimaan. Välitämme tukiryhmälomakkeen kautta tulleita ilmoittautumisia vaalipäälliköille ja piireihin kerran viikossa. Lomake löytyy osoitteesta: Europarlamenttivaalit 2024 – Vasemmistoliitto – Vasemmistoliitto
_______________________________________

Vaalipaneelit

Puoluetoimistolle saapuvat vaalipaneelikutsut pyritään jakamaan ehdokkaiden kesken tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, huomioiden ehdokkaiden paikallisuuden ja teemaan liittyvän asiantuntemuksen. Vaalipaneeleita koordinoi Milla Pyykkönen.