Tausta-aineistot järjestöiltä

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto (SPJL)

Olet ehkä jo kuulleetkin hyvän uutisen: Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne on valittu toiselle kaudelle Euroopan poliisiliittojen kattojärjestön EuroCOP:n johtoon. On tärkeää, että suomalaisten ay-kentän ääni kuuluu eurooppalaisessa päätöksenteossa, ja erityisen tärkeää on, että nimenomaan ruohonjuuritason poliisien ääni kuuluu EU:n päätöksenteon ytimessä. Siksi EuroCOP:n 17.-18.4. Maltalla pidetty kokous laati julkilausuman, joka on suunnattu erityisesti europarlamenttivaalien ehdokkaille ja tuleville MEPeille. Olisi tärkeää, että eurovaaleihin liittyvissä keskusteluissa nousisivat esiin:

 • yhä lisääntyvä, poliiseihin kohdistuva väkivalta ja konkreettiset toimet sen torjumiseksi
 • reilut työolot, oikeudenmukainen palkkaus, sosiaaliset oikeudet (kaikkialla Euroopassa poliisien ay-oikeudet eivät ole itsestäänselvyys) ja asianmukainen tuki poliiseille
 • entistä parempi Euroopan poliisivoimien yhteistyö ja tiedonvaihto, joka on välttämätöntä esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamien siirtolaisvirtojen hallinnassa, ihmis- ja asekaupan, terroriuhkien ja ympäristörikollisuuden torjunnassa.

Tämän viestin liitteenä on EuroCOP:n 17.4. hyväksymä julkilausuma (suomennos), joka sisältää useita konkreettisia ehdotuksia, yhden sivun tiivistelmä julkilausumasta sekä SPJL:n asiaa koskeva tiedote.

SPJL:n ja EuroCOP:n puheenjohtaja Jonne Rinne kertoo mielellään lisää näistä asioista: jonne.rinne@spjl.fi, puh. 050 399 8795.

Amnesty International

Suosituksemme europarlamenttivaaleihin ovat:

 1. Ihmisoikeuksia vahvasti suojeleva Euroopan unioni
 1. EU:n on tehtävä tasa-arvosta todellisuutta.
 2. EU:n on tuettava ihmisoikeuspuolustajia, kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuksien puolesta mieltään osoittavia ihmisiä.
 3. EU:n on suojeltava ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota.
 1. Solidaarisuus ja ihmisoikeudet pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien suojelun perustaksi
 1. EU:n on turvattava tehokkaat ja kestävät, solidaarisuuteen ja ihmisoikeuksiin perustuvat toimet pakolaisten ja siirtolaisten vastaanotossa.
 2. EU:n on puolustettava pakolaisten ja siirtolaisten ihmisoikeuksia syrjimättömästi.
 3. EU:n on varmistettava ihmisoikeusperustaisuus muiden maiden kanssa tehtävässä muuttoliikettä koskevassa yhteistyössä.
 1. Ihmisoikeuksien maailmanlaajuinen edistäminen ja suojelu EU:n ulkopolitiikan keskiöön
 1. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tehostettava sitoutumistaan ihmisoikeuksiin suhteissaan muihin maihin ja saatettava ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyvät maat vastuuseen.
 2. EU:n on puolustettava ihmisoikeuksien yleismaailmallisuutta ja kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää.
 3. EU:n on tehostettava toimiaan ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi ja heidän työnsä edistämiseksi.
 1. Ripeät ja tehokkaat toimet ilmastokriisin torjumiseksi
 1. EU:n on pidettävä kiinni sitoumuksistaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja luopua asteittain fossiilisista polttoaineista.
 2. EU:n on suojeltava ja tuettava ympäristön ja ihmisoikeuksien puolustajia.
 3. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on täysimääräisesti tunnustettava ilmasto- ja ympäristökriisin ihmisoikeusulottuvuus ja puolustettava oikeutta puhtaaseen, terveelliseen ja kestävään ympäristöön.

Toivomme puolueenne korostavan näitä äärimmäisen tärkeitä ihmisoikeuskysymyksiä tulevissa vaaleissa ja annamme myös mielellämme lisätietoja suosituksistamme.

Ystävällisin terveisin

Vilja Härkönen

Vaikuttamistyön asiantuntija

Amnesty International Suomen osasto

Hietaniemenkatu 7 A, 00100 Helsinki

+358443340186

vilja.harkonen@amnesty.fi

UNIFI

EU on tärkeä toimintaympäristö yliopistoille, niinpä Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI on EU-parlamenttivaalien alla koonnut yhteen yliopistojen keskeisiä viestejä tiedoksi tuleville päättäjille.

https://unifi.fi/viestit/eu-ja-sen-jasenmaat-menestyvat-korkealla-osaamisella/

Live-säätiö

Live näkee, että EU:lla on vastuu varmistaa, että sen jäsenmaiden jokaisella kansalaisella on mahdollisuus kokea osallisuutta yhteiskunnassaan sekä taloudellisesti että sosiaalisesti. Tämä tarkoittaa, että EU:n on työskenneltävä sen varmistamiseksi, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä työmarkkinoille omien kykyjen ja taitojensa mukaisesti.

Ikääntyvä Eurooppa tarvitsee työvoimaa ja jokaisen panosta tarvitaan sekä yhteiskunnallisen että taloudellisen kestävyyden varmistamiseksi. Yhtenäisen Euroopan on myös pyrittävä päätöksenteollaan sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, mikä mahdollistaa kaikkien kansalaisten osallistumisen ja hyvinvoinnin. EU:n on edistettävä monimuotoisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua rakentaaksemme kunnioitusta ja ymmärrystä erilaisuuksien välille.

Voitte tutustua tavoitteisiimme tarkemmin tästä: www.livesaatio.fi/euvaalit2024 – lisäksi liitteenä handoff -materiaali.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

FINGO

Fingon suositukset Euroopan parlamentille toimikaudelle 2024–2029 – Fingo

Suomen Musiikintekijät, Suomen Säveltäjät, Suomen Musiikkikustantajat ja Teosto

FINUNIONS

Maaliskuun uutiskirje

____________________________________________________

Pelastakaa Lapset ry

23 eurooppalaisen ja kansainvälisen lapsi- ja perhejärjestön eurovaalikampanja, kun järjestöt julkaisivat Lapsen oikeuksien Manifestin (Child Rights Manifesto) Brysselissä.

https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/lapsen-oikeuksien-manifesti-kaynnistaa-eurooppalaisten-lapsi-ja-perhejarjestojen-eurovaalikam

Kampanjan tavoitteena on kutsua eurovaaliehdokkaita sitoutumaan lapsen oikeuksien puolustajiksi (Child Rights Champion).  Manifestin lisäksi julkaistaan viiden kansainvälisen järjestön eurooppalaisille lapsille suunnatun kyselyn tulokset.

Suomennettu Manifesti:

childrightsmanifesto-2024_fi_web.pdf (pelastakaalapset.fi)

Lapsille suunnatun kyselyn tulokset

Europe Kids Want – Child Rights Manifesto

Välitämme yllä nyt teille nämä tuoreet julkaisut, jotta voitte jakaa ne puolueenne eurovaaliehdokkaille. Kutsumme ehdokkaanne samalla liittymään lapsen oikeuksien puolustajiksi. Lataamalla Lapsen oikeuksien Manifestissa olevan QR-koodin ehdokkaat pääsevät liittymään sivustolle, jossa voivat ilmoittautua toimimaan lasten hyvinvoinnin ja paremman tulevaisuuden puolesta.

Ilmoittautua voi myös suoraan tämän linkin kautta:

Home – Child Rights Manifesto

Pelastakaa Lapset käynnistää tänään myös oman eurovaalikampanjointinsa, joka huipentuu ennen europarlamenttivaaleja järjestettävään vaalipaneeliin toukokuussa Helsingissä. Lisäksi julkaisemme vaalien jälkeen valituille mepeille suunnatut tarkemmat Pelastakaa Lasten tavoitteet, jotka julkistamme syksyllä Brysselissä. Näistä viestimme tarkemmin teille myöhemmin.

Olemme käytettävissänne, mikäli puolueenne tarvitsee eurovaalien alla asiantuntemustamme lapsiin liittyvien eurovaalitavoitteidenne taustoittamisessa.

Ystävällisin eurovaaliterveisin,

Veli Liikanen

Yhteiskuntasuhdejohtaja

veli.liikanen@pelastakaalapset.fi

+358 50 408 3981

Tiina-Maria Levamo 

Johtava asiantuntija, vaikuttamistyö ja lasten oikeudet

tiina-Maria.levamo@pelastakaalapset.fi

+358 50 570 6360

Diabetesliitto ry / Tarttumattomat sairaudet -verkosto